https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

http://rftarb.2agarage.com

http://xsei9k.91qiumoji.cn

http://ik2p0z.gerocris.com

http://y7gf0n.raczpain.com

http://u9z9br.czyinjian.com

http://99q5fu.shuttergut.com

http://9lzq58.synhorn.com

http://pnam2l.joytamil.com

http://gb7da7.ichelpu.com

http://f2n458.sdgtcs.com

环境美学助力美丽中国建设

1.80金币 球球是去年10月份被收养的,当时它得了很严重的皮肤病,年前才痊愈,现在毛都长出来了。

陈望衡

2018-10-2308:22  来源:人民网-人民日报
 

  建设美丽中国是全面建设社会主义现代化强国的重要内容。对于环境美学来说,一方面可以从建设美丽中国实践中汲取丰富营养,实现本学科更好发展;另一方面也要为建设美丽中国作出积极贡献。现在,人们对环境美学已经不再感到陌生,但许多人还知之不深。探讨环境美学涉及两个重要问题:环境是什么?审美是什么?

  环境必然与人相关,是人的环境。强调环境的属人性是非常必要的。首先,它将环境科学与自然科学区分开来,因为自然科学研究更关注自然本身。其次,它将环境与资源区分开来。环境于人的功能主要是生活,而资源于人的意义主要是生产。环境与资源都有价值,然而是不同的价值。它们都是人所需要的,二者在不矛盾的情况下相安无事,而在发生矛盾的情况下就需要权衡轻重。习近平同志深刻指出:“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。我们绝不能以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展。我们提出了建设生态文明、建设美丽中国的战略任务,给子孙留下天蓝、地绿、水净的美好家园。”环境的意义在于它是人的生存之本、安居之地,重要性不言而喻。

  看环境有两个维度,一个是自然维度,主要考察自然具不具有宜人性。只有宜人的自然才是人的环境。在自然维度中,最为重要的是生态。生态是否良好关系人的生存、生活和发展。在人看来,有利于人的生存、生活、发展的生态就是良好的生态,反之就是不好的生态。人可以通过自己的努力,协助生态在朝着有利于自身方向发展的同时也适合人的生存与发展,实现人与自然生态双赢。这样造就的环境就是生态文明环境。看环境的另一个维度是文明维度。文明是人类的创造,它体现在诸多方面,其中就有与环境相关的创造。人于环境的创造性活动,最重要的是上面说到的有利于人与生态共生的活动。此外,还有大量政治、经济、文化、科技等活动,这些活动质量的高低也在不同程度上影响着环境的质量。

  环境美学,顾名思义就是环境的审美。审美是什么?美学家们对此有不同看法,但有一点是大家都赞同的,那就是愉快。我们可以将具有审美性质的愉快概括成“乐”。人有三种生存方式:谋生、荣生和乐生。谋生,为自然人生;荣生,为社会人生;乐生,则为审美人生。乐生,有物质性的乐,也有精神性的乐。对于审美来说,精神性的乐更为重要。精神性的乐有高低之别,审美无疑是品位高尚的精神性的乐。乐生,体现在环境审美中,则为“乐居”。“居”当然首先是住下来,但不局限于此,广义的居是生活。环境审美的本质即为“乐居”。人在环境中生活,感受到环境给予的种种或物质或精神的愉快,就是“乐居”。

  那么,何为环境美学?简要地说,它是研究人在环境中乐居的学科。环境美学属于偏重于人文方向的研究。从人文方向研究环境,主要有环境哲学、环境伦理、环境美学。环境审美是这三个学科的尖端。说是尖端,不是说它最高深,而是说环境审美是在环境哲学的指导下、在环境伦理的基础上进行的。环境哲学提出人与自然互动和谐,环境伦理学提出人与动植物共生友好,都是环境审美的重要内涵。环境美学使人们的审美关注从原初的人自身扩展到人之外的世界,从艺术扩展到生活,从自然扩展到无限。审美视界的扩大,必然带来审美内涵的深化。

  (作者为武汉大学教授)

  《 人民日报 》( 2018-10-23 07 版)

(责编:初梓瑞、贺迎春)
谦六彝族乡 麓谷科技园 八宝街 门楼社区 吉木乃县
磨溪乡 衡阳县 南湖中园社区 朱攀 烈士陵
早餐培训加盟 早点加盟多少钱 北京早点小吃加盟店 口口香早点加盟 早点小吃加盟排行榜
中式早点加盟 四川特色早点加盟 早点豆浆加盟 早餐餐饮加盟 早餐加盟排行榜
河南早点加盟 杨国福麻辣烫加盟费 我想加盟早点 早点加盟好项目 早点加盟多少钱
早餐加盟哪家好 早餐粥车加盟 加盟早点店 东北早餐加盟 天津早点加盟有哪些