https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

http://jnzcus.trhsrsrth.com

http://yrpskx.quxieren.com

http://qo15jw.tni1986.com

http://ft6tld.shuttergut.com

http://1ow4su.cg724.com

http://1j6pn5.top-medis.com

http://u44f0g.aksgk.com

http://erjxes.czyinjian.com

http://ewktwj.99hqjy.com

http://spsmf5.cdm-fs.com

我校主办的第十三届国际人工智能与符号计算大会在苏州举行

传奇私服 最终,恒大5-3获胜!另一场比赛,武里南联2比0击败大阪樱花,因此在积分榜上,恒大5分排名第1,武里南联和大阪樱花都是4分,而济州联队3分垫底。

点击数:    |    加入时间:2018-10-23

北航新闻网9月25日电(通讯员 陈肖宇)9月16日至19日,由北京航空航天大学和北航苏州创新研究院主办的第13届国际人工智能与符号计算会议(13th International Conference on Artificial Intelligence and Symbolic Computation,AISC 2018)在苏州清山会议中心召开。会议由欧洲科学院院士、北京航空航天大学教授王东明和德国卡尔斯鲁厄理工学院教授Jacques Calmet担任大会主席,英国爱丁堡大学教授Jacques Fleuriot担任程序委员会主席。英国皇家科学院院士、爱丁堡大学教授Alan Bundy、欧洲科学院外籍院士、南京大学教授周志华、纽约大学库朗研究所教授Chee K. Yap作大会特邀报告,英国巴斯大学教授James H. Davenport、加拿大劳里埃大学教授Ilias S. Kotsireas、奥地利因斯布鲁克大学教授Cezary Kaliszyk和北京航空航天大学陈肖宇博士作分会邀请报告。国内外近五十名专家学者参加了会议。

会议开幕式

Alan Bundy、周志华、Chee K. Yap(从左至右)

这次会议旨在交流、研讨人工智能、符号计算及其交叉领域中的理论、方法和应用,内容包括机器学习与智能系统中的符号计算方法、几何计算与智能机器人、算法数学与数学机械化、自动推理与计算智能、数据建模与分析、知识表示与获取、智能文档与群体智能等。会议论文集由Springer在Lecture Notes in Artificial Intelligence系列中出版。

部分与会代表合影

AISC系列国际会议始于1992年(在德国卡尔斯鲁厄举行,时称“人工智能与符号数学计算国际会议”),并于2006年在北京举行。王东明曾任AISC 2006大会主席,菲尔兹奖得主広中平祐、国际自动推理最高奖Herbrand奖得主吴文俊、William McCune和李未院士在会上作特邀报告。AISC会议再度在中国举行,将进一步推动符号计算与人工智能交叉学科在中国的发展。

编辑:宋超

更多新闻
09 月
09
09 月
09
09 月
09
09 月
09
09 月
09
09 月
09
09 月
09
09 月
09
场口林 大厂交通局 头道镇 华龙桥 窑子头乡
莲洲镇 中沙乡 南北里社区 采菱路 三清山风景区林场
港式早餐加盟 特色小吃早点加盟 知名早餐加盟 快餐早点加盟 爱心早餐加盟
豆浆早餐加盟 山东早点加盟 油条早餐加盟 早餐肠粉加盟 加盟早点
清真早点加盟 放心早点加盟 大华早点怎么加盟 北京早点车加盟 快餐早餐加盟
早点快餐加盟店 江苏早餐加盟 我想加盟早点 粗粮早餐加盟 早餐的加盟