https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

http://cqdlt6.adi-xz.com.cn

http://ailjmt.spreshape.com

http://u6cw5k.flair5.com

http://xbntg0.typaint.com

http://tx6iwx.mirgene.com

http://06tuhp.hblipin.com

http://z6m1pw.iphacts.com

http://q7nb3v.heartpeas.com

http://sacgyw.jsrszm.com

http://gj15tw.gmcproshot.com

新华网 正文
证监会对信批违规进行严厉打击 勤上光电等5家公司被罚
2018-10-23 17:43:26 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

  新华网北京9月28日电 周五证监会例行发布会上发言人高莉介绍,近日,证监会依法对勤上股份信息披露违法违规案作出处罚,对勤上股份责令改正,给予警告,并处以60万元罚款,对直接负责的主管人员胡玄跟给予警告,并处以30万元罚款,对其他直接责任人员陈永洪给予警告,并处以10万元罚款,对勤上股份实际控制人李旭亮给予警告,并处以60万元罚款,同时,证监会依法对李旭亮、胡玄跟分别采取终身证券市场禁入措施和5年证券市场禁入措施。

  此外,依法对龙宝参茸信息披露违法违规案作出处罚,对龙宝参茸给予警告,并处以40万元罚款,对直接负责的主管人员孙孝贤、孙孝光和孙立夫给予警告,并对孙孝贤处以20万元罚款,对孙孝光和孙立夫分别处以5万元罚款,对其他直接责任人员孙立国等12人给予警告,并分别处以3万元罚款。

  依法对圣莱达信息披露违法违规案相关责任人员作出处罚,对直接负责的主管人员胡宜东、康璐给予警告,并分别处以30万元和20万元罚款,对其他直接责任人员郝彬等4人给予警告,并分别处以5万元罚款,对其他直接责任人员王晓媛等7人给予警告,并分别处以3万元罚款,对圣莱达实际控制人覃辉给予警告,并处以60万元罚款,同时,我会依法对胡宜东、覃辉、康璐等3人分别采取10年、5年、3年证券市场禁入措施。

  深圳证监局依法对国农科技信息披露违法违规案作出处罚,对国农科技给予警告,并处以40万元罚款,对直接负责的主管人员李林琳、江玉明和杨斌给予警告,并分别处以10万元、5万元和3万元罚款。

  上海证监局依法对界龙实业、界龙集团信息披露违法违规案作出处罚,对界龙实业、界龙集团责令改正、给予警告,并分别处以30万元罚款,对界龙实业直接负责的主管人员费屹立给予警告,并处以10万元罚款,对界龙集团直接负责的主管人员费钧德和费屹立给予警告,并分别处以20万元和10万元罚款。

  高莉表示,上述案件中,勤上股份未及时披露关于收购成都七中实验学校事项的《收购及投资意向书》;龙宝参茸招股说明书中关于其经销模式的描述存在重大遗漏,未披露涉及销售风险转移和提供担保事项的经销合同签订情况,其销售的部分野山参所附鉴定证书与招股说明书披露内容不一致;圣莱达通过虚构影视版权转让业务和虚构财政补助的手段,虚增2015年度收入和利润2000万元,虚增净利润1500万元,导致2015年年度报告存在虚假记载,圣莱达时任董事长胡宜东、财务总监康璐是版权转让和财政补助事项的决策者和执行者,圣莱达实际控制人覃辉知悉并授意了涉案行为;国农科技未及时披露其控股子公司山东华泰签署《专利授权使用协议》这一重大事件;界龙集团是界龙实业控股股东,除自有证券账户外,其还通过借用的“孙某波”、“费某娟”证券账户持有“界龙实业”股份,界龙集团未将上述情况告知界龙实业,导致界龙实业在相关定期报告中未如实披露界龙集团上述持股情况,存在虚假记载。

  信息披露制度是资本市场健康发展的基石,是公开原则的题中之义,广大投资者通过信息披露了解上市公司的经营状况和投资价值,从而作出投资决策,因而上市公司及其他信息披露义务人必须严格按照法律法规要求,做到真实、准确、完整、及时地披露信息,充分保障投资者知情权。然而,市场上存在部分上市公司出于特定目的,在信息披露文件中虚假记载、重大遗漏,粉饰业绩、掩盖真相,意图误导投资者,严重损害了投资者合法权益,部分董事、监事、高级管理人员,或主导、参与了信息披露违法行为,或尸位素餐、疏于职守,未能勤勉尽责,在违法信披材料中盲目签字背书,必须依法承担责任。

  高莉强调,证监会将不断加强监管执法力度,依法对各种类型的信息披露违法行为予以严厉打击,督促信息披露义务人遵法守规,切实维护资本市场“三公”原则,保障广大中小股东的知情权。

+1
【纠错】 责任编辑: 刘绪尧
新闻评论
加载更多
天空之眼瞰北海
天空之眼瞰北海
最美星空看阿里
最美星空看阿里
八月十八潮
八月十八潮
“寸锦寸金”——探访南京云锦
“寸锦寸金”——探访南京云锦

?
010030090900000000000000011109231299629671
国营新进农场 大兴安岭农场管理局扎赉河农场 市南 翠苑佳居 上尾田
大西洋新城东门 三角埔 宝鸡桥梁厂 南明 周建琴
河南早餐加盟 必胜客加盟费及加盟条件 北京早点小吃培训加盟 早点来加盟店 全国连锁加盟
早点面条加盟 雄州早餐怎么加盟 早餐加盟网 湖北早餐加盟 早点加盟店排行榜
早餐店加盟哪家好 东北早餐加盟 早点加盟品牌 北方早餐加盟 早餐粥车加盟
杨国福麻辣烫加盟费 健康早点加盟 快餐早餐加盟 我想加盟早点 全福早餐加盟