https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

http://mkrtn5.cliczic.com

http://vig1ik.biandre.com

http://svhgph.jzytour.com

http://l0oi31.zjgdmd.com

http://vtmsas.ukdndb.com

http://dqt1ls.forgetz.com

http://19c5q0.eheeyf.com

http://qyqowe.jianadaren.com

http://5r10bj.jewelpixie.com

http://vtbae0.suvichebq.com

首页 > 新闻中心 > 重庆 > 正文

江津“黑家军”涉黑涉恶团伙覆灭在全市引发强烈反响

1.76精品复古传奇 开发复合燃料混动车型既是将“到2050年全球新车平均行驶过程中二氧化碳排放量较2010年削减90%”和“车辆生命周期二氧化碳零排放”作为目标的“环境挑战2050战略”中的一项新举措,又是2030年全球销量中电动车销量“超过550万辆”的电动化车型普及工作的一个环节。

黑社会,往往与违法犯罪联系起来,让人害怕。今年2月,一场扫黑除恶的风暴吹遍大江南北,一个个涉黑涉恶团伙被扫灭,大家纷纷拍手称快。9月20日,重庆日报详细报道了江津“黑家军”涉黑涉恶团伙的覆灭始末,反映了重庆各级各部门通力合作扫黑除恶的决心和信心,在全市上下引发强烈反响。

渝中区公安分局大阳沟派出所探长禹鑫说,黑恶势力是社会和谐的大敌,是社会稳定的隐患。开展扫黑除恶专项斗争,依法严惩黑恶势力犯罪,是维护长治久安、全面建成小康社会的必要行动。他认为“徐飞案”打得非常漂亮,实实在在地将扫黑除恶专项行动打出了声威、打出了气势,对于那些还隐藏在社会深处的黑恶势力有着强大的震慑作用。但在这个案件中,也存在着一个普遍的社会问题,就是参与者中有相当比例的未成年人。这些未成年人,有离异家庭的孩子,有留守儿童,他们因为法律意识淡薄,无知者无畏,所以走上了迷途。作为公安民警,应更多关注这个群体,在侦查办案中多种渠道地向他们普及法律知识,让他们感受到社会的温暖,迷途知返。

此外,作为民警更要以高度的责任感,强化协作,认真履行职责,全力以赴打好扫黑除恶这场战斗。扫黑除恶专项斗争并非是某一个部门的职责,而是整个政法系统乃至整个社会的共同职责,各个部门应该紧密协作,坚持“相互支持、相互配合、相互监督”的原则,既分工负责,又相互配合制约,确保专项斗争准确、有效地开展,从而形成打击合力,让黑恶势力真正无处遁形。

“黑恶必除,除恶务尽!”在认真收看、阅读关于“黑家军”涉黑涉恶团伙覆灭的新闻报道后,江津区法院办公室工作人员闫洋说,黑恶势力是社会的毒瘤,按照党中央统一决策部署,司法机关重拳出击,严惩黑恶,紧紧依靠人民群众,对黑恶势力形成“人人喊打”的高压态势,合民心,顺民意,得到了人民群众的一致拥护。

他说,自扫黑除恶专项斗争开展以来,江津区法院领导高度重视,积极推进各项工作全面开展;相关案件承办法官不分白天黑夜,加班加点投入案件办理;流动车载法庭进村入户,进行法治宣传教育……这一切,都是为了人民的嘱托、人民的期盼!自己也因此更加理解了“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的深刻内涵。闫洋表示,尽管没有在审判一线工作,但扫黑除恶、人人有责,作为一名法院工作人员,不仅要做好扫黑除恶专项斗争的司法保障、法治宣传等本职工作,更会自觉向身边的亲人朋友介绍相关知识,动员人人参与,坚决打赢扫黑除恶这场人民战争。

“看到为非作歹的黑恶势力被依法惩处,真是大快人心!”巴南区司法局鱼洞司法所所长秦耕洪说,“黑家军”涉黑涉恶团伙覆灭记的新闻报道中称,首要分子徐飞利用法律对未成年人的宽容,聚集一些心智尚未健全的未成年人充当其组织“打手”,不但使未成年人偏离了正确的成长道路,也严重破坏了法律的严肃性;其组织领导的黑社会性质组织通过打砸抢等方式获取非法利益,不仅严重影响了市场经营主体的正常经营,也严重破坏了社会和谐稳定。司法机关依法对徐飞团伙进行处罚,不但有力打击了涉黑涉恶犯罪,更是稳定了人心,维护了平安,彰显了正义。

“司法所是司法行政系统最基层单位,承担着人民调解、社区矫正、法治宣传等职责任务。”秦耕洪说,开展扫黑除恶专项斗争,是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。司法所要积极发挥贴近基层、贴近群众的优势,在矛盾纠纷排查化解的过程中,密切关注黑恶势力易于滋生的重点地区、重点行业、重点领域,发现黑恶势力线索及时报告;不断强化对社区服刑人员、刑满释放人员的监督管理教育,大力开展普法宣传教育,切实履行司法行政职能职责,为深入推进扫黑除恶专项斗争做出积极贡献。

“好!好!好!真是大快人心!”潼南区桂林街道井田社区主任欧锋在看了“黑家军”涉黑涉恶团伙覆灭记的新闻报道后,一连说了3个“好”。他说,“黑家军”这个团伙严重影响社会治安,实在太可恶!对于这种组织,就是应该发现一个铲除一个,还人民群众安居乐业、安定有序的社会环境。

“开展扫黑除恶专项斗争以来,我们社区的治安环境明显改善,居民的获得感、幸福感、安全感都得到提升。作为社区工作者,心里也很有成就感,越干越有劲!”欧锋表示,接下来,井田社区将进一步强化宣传引导,充分调动群众参与扫黑除恶的积极性、自觉性。继续加强动态排查,发动社区干部、网格员、居民群众对重点领域、行业涉黑涉恶情况明察暗访,查找摸排线索,迅速、全面、准确掌握辖区涉黑涉恶情况。加强综合治理,加大对重点行业、领域的监管力度,加强重点人群动态掌控,消除不稳定因素,进一步增强辖区居民的幸福感和安全感。

紫薇苑老灶火锅负责人李清涛说,企业经营最怕遇到黑恶势力的骚扰,黑恶势力往往通过上门收取保护费、恐吓、放高利贷等方式,使企业蒙受经济损失,弄得员工人心惶惶,难以正常开展经营活动。铲除黑恶势力,对净化营商环境、维护人民群众安全意义重大。此次党委政府集中力量扫除欺行霸市的涉黑涉恶团伙,实在是大快人心,也给其他黑恶势力敲响了警钟。自己作为企业经营者,对党委政府扫黑除恶深表欢迎和感谢,并且要全力支持。

“黑恶势力确实让人害怕,党委政府下决心扫除他们,让我们真切感受到安全。”市民李琳颐在翻阅了江津“黑家军”覆灭的新闻报道后说。她告诉重庆日报记者,黑恶势力大多通过暴力手段牟取利益,动辄威胁人身安全,让人敢怒不敢言,从内心里感到害怕。党委政府坚定扫除黑恶势力,实在大快人心。希望今后党委政府进一步加大扫黑除恶力度,给大家以信心,动员起全社会的力量,让黑恶势力无所遁形。(重庆日报记者) 

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
责任编辑:范建峰

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

甘其毛都嘎查 官碓 行西 孔田镇 祝村镇
上三贯 合山镇 一拉溪镇 妈姑镇 巴彦岱镇
大华早点怎么加盟 天津早点小吃培训加盟 健康早餐加盟 新尚早餐加盟 早餐餐饮加盟
天津早点加盟车 北京早餐加盟 港式早餐加盟 特色早点小吃加盟 美式早餐加盟
豆浆早餐加盟 港式早点加盟 快餐早点加盟 特色早点加盟店排行榜 早餐店加盟
快客加盟 早点加盟店10大品牌 书店加盟 大华早点怎么加盟 哪里有早点加盟