https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

http://zqfgth.songtancun.com

http://7h7gi9.fmcflagbag.com

http://9vgvzg.loftsms.com

http://cxoacr.cq-sunkin.com.cn

http://ebszw7.majalive.com

http://0peybs.tongweiedu.com

http://zawceu.guitrao.com

http://n27egy.xjxgxd.com

http://mqfimb.dnfsfkfw.com

http://op5yyt.hy123.net

您当前的位置:延吉新闻网 > 新闻中心 > 街区新闻 > 新兴街道 > 正文

民富社区春雷网格迎国庆趣味运动会

2018-10-23  标签:春雷 民富 网格  来源:延吉新闻网
  为了增进小区侨界群众、居民之间的交流,带动更多侨界群众、社区居民参与小区环境治理,助力创建文明城市工作,共同建设美丽延吉,民富社区春雷网格开展了迎国庆趣味运动会。小区居民在自己家门口过了一个别样的国庆节。


与居民一同布置会场(民富社区供图)


保龄球(民富社区供图)


套圈(民富社区供图)
 
  早上8点半,春雷小区网格员就来到小区院里布置场地,居民们也参与进来,小区内一片欢声笑语。春雷小区网格长李春姬老师首先做了发言,并对参与小区建设的居民表示感谢,鼓励大家自己动手美化家园。社区代表也做了讲话,鼓励大家参与到创建文明城市活动中来,共同建设美丽家园。趣味运动会的项目有亲子接力跑、打保龄球、找朋友、踩气球等八个项目,居民们抽签分成红队和黄队,游戏开始后,大家为自己的队伍加油助威,最终,黄队获得了的胜利。


纸杯运球(民富社区供图)


端球接力赛(民富社区供图)


踩气球(民富社区供图)


合影(民富社区供图)
 
  通过活动的开展,让小区侨界群众、居民感受到了参与的快乐,在活动中也增进了彼此的联系,带动了更多的人加入到社区建设中来,为构建和谐邻里,和谐社区奠定了坚实的基础。今后,社区将在四个网格小区内开展形式多样的活动,引领侨界群众、居民树立“我的小区我做主”的民主管理意识,共同参与建设自己的美丽家园。
微信 扫一扫 关注《延吉新闻网》公众号
延吉新闻网版权与免责声明:
1.95神龙合击 这便是文化竞争失败之后,不能再见振拔改进的原因。

凡本网注明“来源:延吉新闻网”的所有文字、图片和视频,版权均属延吉新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。

已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:延吉新闻网”,违者本网将依法追究责任。

更多民声延吉民声热线

  • 咨询求助
  • 建言献策
  • 投诉举报
  • 赞赏表扬

公益广告·专题推荐

大峪子 东站 西黄城根南街 津塘路互助南里 紫林庵
内径子 布袋澳 商城路街道 多湖镇 双林东道
早点工程加盟 北京早餐加盟 早点加盟项目 小吃早点加盟 早餐连锁 加盟
早点小吃加盟网 上海早点加盟 河南早点加盟 中式早点加盟 美式早餐加盟
天津早点加盟车 早餐亭加盟 早点加盟排行榜 早餐豆浆加盟 早点连锁加盟
包子早点加盟 流动早餐加盟 早餐加盟网 早餐店加盟 特色早点小吃加盟