https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

http://x6f1w0.pbmoda.com

http://p8olia.scro11.com

http://fyqunf.adi-xz.com.cn

http://1cujip.aotuwei.com

http://wewdkc.totiptap.com

http://xqdybt.bstar71.com

http://enfxqc.hy123.net

http://z1ia5y.ifsti.com

http://dadrkx.52d7j.com

http://n10sk0.raczpain.com

首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

中羽赛仅得一冠的尴尬,会是东京奥运会的预演吗?

2018-10-23 14:57 来源:中国新闻网 参与互动 
资料图:桃田贤斗 <a target='_blank' href='http://www-chinanews-com.wnflicks.com/'>中新社</a>记者 侯宇 摄
资料图:桃田贤斗 中新社记者 侯宇 摄
奇迹私服战士加点比例  早晨6点不到老人就起床了,她要为孩子们准备早餐。

 中新网客户端北京9月24日电(张一凡) 郑思维/黄雅琼2:0战胜队友张楠/李晖茵,帮助国羽守住了目前最为稳固的一枚金牌。但这几乎成了国羽在本届中羽赛的遮羞布,其余四个项目尽皆本土折戟,甚至被打的毫无还手之力。这不禁让人产生担忧,如此颓靡的表现,会成为两年后东京奥运会的“预演”吗?

 男单新贵频涌 竞争激烈

 就当所有人都以为桃田贤斗会轻松带着今年自己的个人第五个冠军,在下周的国际排名中强势登顶之时,印尼小将金廷给出了有力的回击。他直落两盘挑落桃田贤斗,也成为了今年唯一一个两次击败后者的选手。这位新科中羽赛冠军以及即将成为新科世界第一的桃田贤斗,无疑是近期羽坛风头最劲的二人。

 桃田贤斗的实力毋庸置疑,国羽选手今年在他身上难求一胜,他正在朝着羽坛男单霸主的地位稳步前进。但年仅22岁的金廷用自己的表现告诉所有人,他也有足够的实力去挑战任何人。也许在不久之后,他就会取得更大的进步并一举成为羽坛男单的顶尖选手。他在近几站的比赛,有着足够的说服力去证明这一点。

陈雨菲。 <a target='_blank' href='http://www-chinanews-com.wnflicks.com/'>中新社</a>记者 王东明 摄
陈雨菲。 中新社记者 王东明 摄

 对于国羽来说,这无疑又给他们增添一分威胁。目前男单羽坛虽然没有过去林丹那样独霸一方的人物,但优秀的年轻球员纷纷崛起。桃田贤斗、金廷甚至安赛龙都在今年与国羽球员的较量中取得上风。等到了东京奥运会之时,这批球员将进入职业生涯的黄金阶段,更加强大的他们也会让国羽的卫冕之路显得更加艰难。

 女单强手如林 国羽低谷中看到希望

 两周之内连续两次输给马林,让陈雨菲丢掉了中羽赛的女单冠军。即使决赛中没有世界第一戴资颖的身影,但在南京世锦赛一路过关斩将获得最后的冠军,又在刚刚结束的日本公开赛登顶的马林,用良好的个人状态让让陈雨菲无缘主场夺冠。这场决赛失利后,国羽女单大赛无冠的尴尬纪录依旧还在延续。

 虽然如此,但国羽女单在经历了此前很长时间的低迷之后,最近已经实现了对世界第一戴资颖的三连胜,同时也完成了对辛德胡、山口茜的突破。陈雨菲、何冰娇和高昉洁三位年轻选手正在慢慢成长。以她们的年龄而言,未来还有着足够的进步空间。如果能在偶有惊艳表现的基础上慢慢稳定自己的发挥,未来大有可期。

郑思维/黄雅琼。 <a target='_blank' href='http://www-chinanews-com.wnflicks.com/'>中新社</a>记者 杜洋 摄
郑思维/黄雅琼。 中新社记者 杜洋 摄

 世界范围内强手如云,马林、戴资颖、山口茜、辛德胡等人让女单呈现多元化的格局,或许就目前的情况而言,国羽女单离复兴还有很远,但这批年轻的队员们并不缺乏挑战的实力。能够挑战最强选手,是复兴的第一步,也足以让人看到希望。

 双打遭遇挑战 难言稳定

 中国男双新秀韩呈恺/周昊东苦战三局冲击冠军未果,以1:2负于丹麦组合阿斯特鲁普/拉斯姆森。在近期屡夺冠军的双塔组合李俊慧/刘雨辰早早出局的情况下,国羽并没有能够保住这一块金牌。女双的情况更加糟糕,八强之中仅存的陈清晨/贾一凡在四分之一决赛中输给了保加利亚的斯托伊娃姐妹,使得四强中并没有出现国羽球员的身影。

 混双项目依旧是国羽目前最为稳定的项目,排名世界第一郑思维/黄雅琼以2:0战胜队友张楠/李茵晖,完成了从世锦赛、亚运会、日本公开赛和中国公开赛的四连冠。国羽在这个项目上经常在决赛中实现内战,而目前世界范围内也暂时没有实力出众的对手威胁。不出意外,混双将成为一段时间内国羽最为仰仗的冲金点。

李俊慧、刘雨辰。<a target='_blank' href='http://www-chinanews-com.wnflicks.com/'>中新社</a>记者 王东明 摄
李俊慧、刘雨辰。中新社记者 王东明 摄

 仅仅收获一枚金牌,这对于主场作战的国羽来说远非一个令人满意的成绩。相对于单打的实力欠缺,双打的问题更多地出在状态不稳方面。国羽并不缺乏世界顶级的组合,但他们很难在一段时间内连续保持高水准。

 作为职业运动员,比赛状态起伏乃人之常情。但国羽双打连续丢金的背后,依旧是人才储备的不足。虽然陈清晨/贾一凡、李俊慧/刘雨辰等组合实力毋庸置疑,但他们的背后没有更多的队友在他们状态不佳之时,接过冲击金牌的重任。真正解决这个问题后,才能在今后的比赛乃至东京奥运会中,对于金牌的保护更加有力。(完)

【编辑:刘湃】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999- 2018 chinanews.com. All Rights Reserved

墨脱县 级竹坪 阿古柏 青潭围 东方日立锅炉有限公司
渭城桥 泓善粮油批发市场 扬村镇九街东炕沿 利国乡 州气象局
全国招商加盟 全国连锁加盟 早餐粥店加盟 小投资加盟店 特色早点加盟店排行榜
健康早点加盟 特色早点小吃加盟店 连锁店加盟 移动早点加盟 早点加盟车
早点来早餐加盟 早点项目加盟 便民早点加盟 早餐项目加盟 早餐
早点小吃加盟店 早点夜宵加盟 哪里有早点加盟 早餐店 加盟 早点加盟商