https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

http://a1p5zp.sdgaccel.com

http://oqbstf.akamiina.com

http://g7wqq9.yuquanled.com

http://rrbi2j.molokai50.com

http://poaqte.jandatours.com

http://95mlkw.auctocon.com

http://tsrop4.simplify8.com

http://bavknt.kidsphp.com

http://m0i7l7.joytamil.com

http://f4ass9.blogbub.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 国内 >>  正文

“痕迹主义”在基层流行:1次卫生清扫需9份档案

发稿时间:2018-10-23 05:47:00 来源:半月谈网 中国青年网
奇迹私服 (六)资料费:指期刊编辑人员业务学习和培训过程中需要支付的图书(包括外文图书)购置费,资料收集、整理、复印、翻拍费,专用软件购买费,文献检索费等。

 近几年,“痕迹管理”在基层工作中被广泛应用。其优势在于通过保留下来的文字、图片、视频等资料,有效还原干部对工作的落实情况,供日后查证。半月谈记者采访时,部分基层干部反映,为避免在上级检查时被问责,日常工作中,他们不得不过分在“留痕”上做文章,此举严重背离了痕迹管理的初衷。专家指出,“痕迹主义”在基层流行,已成为形式主义新变种,当引起高度重视。

 搞一次“卫生清扫”需要9份档案

 在中部某省一个乡镇,近日举办了一次“脱贫攻坚资料大比武”,活动要求各村第一书记协同包村干部、驻村工作队准备2014年以来的所有脱贫攻坚资料,到镇里进行比赛。

 “幸好有百度帮助我。”一位参赛者向半月谈记者透露了他的参赛秘笈。

 为了不在大比武活动中落后,这名参赛者通过网络检索材料模板,再把自己的实际情况套进模板,形成各种名目的系统性材料。他坦言:“评比结果只要不是最后一名就行,两年驻村,如果最后因为材料被扣分,或者挨了处分,两年时间白费不说,以后想提拔都难。”

 半月谈记者在比武现场看到,镇政府会议室里一排排蓝色、黄色、红色等各种颜色的文件盒整齐码放,摞满了十几张桌子。

资料比武通知

 一位驻村干部的材料被要求改进,书面不能有勾划涂改,凡是有涂抹的地方,全部要用消字灵清洁,“这样就好看了”。

 一位基层干部告诉半月谈记者,因为要经常打印资料,他们把乡镇政府附近的几家打印店“扶富”了。为节省费用,后来工作队专门购置了打印机,即使这样,所需费用仍然不少。

 这位基层干部给半月谈记者举了一个例子:某次,上级要求制作档案,一个贫困户一份档案24页,一式4份共96页,还要有照片,所有档案全部用塑料外皮包装。全村158户,用了1.5万张A4纸,照片打印异常费墨,硒鼓用了13个。

 一位驻村干部告诉半月谈记者,村里搞一次“卫生清扫”就需要9份档案:一是乡镇党委政府关于环境大整治的红头文件;二是村两委的工作方案;三是村民代表会议记录;四是思想动员会议记录;五是贫困户环境卫生名单;六是实施分工细则;七是扫大街的几张照片;八是片区考评表;九是贫困户入户考评表。

 “材料环环相扣、图文并茂、相互印证,怎么看怎么像法院的卷宗。”这位驻村干部笑称。

 以“痕”论政绩,假痕、虚痕流行

 由于一些地方出现以“痕”论政绩的情况,许多人就想出制造假痕、虚痕来应对。

 一位基层干部告诉半月谈记者,上级要求他们每天上午9点通过微信群的“发送位置”功能报告位置,证明自己坚守在村里。但实际上,有的人即使不在村里,也能把位置调整到村里,再发送给领导。后来领导有了察觉,不时通过“共享实时位置”的方式抽查。即便这样,还是存在技术漏洞,因为只要下载一个位置软件,就可以随时更改自己的手机定位信息,“将自己的痕迹固定在村里,这样就不用担心领导抽查了”。

 一些基层干部抱怨,上级部门安排的工作任务往往很急,要求限时完成,这也逼得基层造假痕。

 某地组织部要求乡镇街道上报“党员入党档案留存情况”,街道办事处的组织委员告诉半月谈记者:“上午11点发通知,下午3点就要上报材料。”

某村村委会桌上摆满各类档案

 时间紧、任务急、人手少,这位组织委员身心俱疲:“11个下辖村,党员有六七百人,而且除了普通村民,还有学生、转业退伍军人等,一些入党材料缺失的档案,还需要通过人事局、民政局等部门比对核实,如果正常排查的话,至少需要一周时间。”

 为了在当天下午3点前上报材料,他赶紧给各村打电话询问情况,估算数据、东拼西凑、猜测推断,紧急“造”出一份材料,上报应付了事。

 上面千条线,下面一根针。部分基层干部反映,上级不同部门安排的工作任务常常挤在一起,还硬性要求在相近日期完成,这更造成基层分身乏术、疲于奔命。有人不堪重负,干脆无中生有,连夜加班加点补材料、“造痕迹”。

 防范变异,不能要求事事留痕、处处留痕

 多数基层干部认为,基层工作复杂多变,进行基本的工作留痕是必要的,尤其是能“避免领导来时因一瞬间的误解,而否定自己的全部工作”。

 在基层某村采访时,一位贫困户说自己不认识驻村第一书记。村主任反问他:“去年冬天第一书记给你买了棉大衣、挂了厚门帘,今年上半年你生病时还垫钱买药,临别又给你300元,你怎么就不认识了?”贫困户说:“我就是不认识。”村主任气愤地说:“你这人没良心。”贫困户说:“就这点事还值得你们说,我说不认识就不认识。”

 当时,这位带动村民发展了规模5000只以上的肉羊养殖产业、今年54岁的女驻村第一书记两眼含泪。村干部告诉半月谈记者:“如果是上级领导突查,恰巧又问到这位村民,那么等待这位第一书记的,很可能是一通批评甚至追责。”

 但另一方面,受访基层干部和专家认为,“痕迹主义”过多过滥,也会在群众中造成不良影响。

 “一见面就问我种了几亩地。”采访中一位村民说,经常有不同的人拿着笔和本本入户,问题大同小异。简单问几句就急着拍照合影,然后心不在焉地一边问一边把照片发到微信群展示,一些村民对此特别反感。

 基层干部坦言,盛行的“痕迹主义”亟待减负:一是严重浪费了工作精力,影响工作实效;二是劳民伤财,增加工作成本;三是败坏工作作风,误人、误事、误形象。

资料比武现场

 一位驻村第一书记告诉半月谈记者,有些基层干部摸准了上级的脾性和作风,“材料准备得齐不齐、好不好、美不美”,直接决定考评分数。自然,一些基层干部就耗费专门精力用在保留工作痕迹上,而无法投入太多精力在帮群众解决难题上。

 基层干部认为,过多过滥的“留痕主义”已成为形式主义新变种,应尽快整治。

 一些基层干部表示,上级要改变对基层的考核方式,除了必要的工作档案,不能要求事事留痕、处处留痕,要降低材料在考核分值中的比重,考核向实绩倾斜;上级领导在基层检查时,应率先垂范“留实痕”,少些形式主义、官僚主义,多些担当作为,多些实地调查研究,多倾听基层干群声音,多为基层解决现实中存在的困难。华东政法大学政治与公共管理学院教授任勇建议,建立统一事项网络数据平台,在减少浪费的同时避免基层重复性工作;同时,根据不同事项,界定不同考核方式,避免材料考核“一刀切”现象。(半月谈记者:赵阳)

原标题:警惕!“痕迹主义”在基层流行,已成形式主义新变种
责任编辑:宋继祥
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
如海 李实 八条巷 蒲州镇 巴音哈太苏木
麻辣烫 园艺镇 江苏泰兴市大生镇 兖州市 尖山路曙光里
特许加盟 北京早点小吃培训加盟 早点粥加盟 特色早点加盟店排行榜 酸奶加盟
早点工程加盟 早餐肠粉加盟 早餐加盟费用 早餐加盟品牌 卖早餐加盟
北京早点加盟 清真早点加盟 灯饰加盟 上海早餐车加盟 江苏早点加盟
早餐加盟连锁 早餐加盟费用 雄州早餐加盟电话 早餐饮品加盟 早餐 加盟