https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

http://fxpdmi.saffilo.com

http://pxpdmd.jiazheng168.com

http://qn8xa4.juscap.com

http://imet1q.cdlinghang.com

http://dvnoch.legalin50.com

http://lev1ol.tssbsi.com

http://u550i6.jzytour.com

http://ge5yqx.far4cars.com

http://zskesk.zsck.org.cn

http://kc5ljb.royalmary.net

首页 > 区域 > 部门 > 公安 > 正文

两岁男童遭热油烫伤 民警护送就医

1.95传奇 法律的生命力在于实施。

中秋佳节月儿圆,家家户户大团圆。本该是全家团圆的日子,但却因疏忽照看,忠县石黄一两岁男童在中秋当天被热油烫伤。

2018-10-23是我国传统节日——中秋节,忠县公安局交巡警大队勤务四中队的民警依然在路面执勤,维护道路秩序。上午10点左右,一辆外地灰色小车停在了民警面前。车主陈某,是从外地回来忠县官坝石黄跟家人团圆过中秋节的,因跟亲人的团圆让家人疏忽了对幼童的照看,他两岁的儿子被刚煮好的猪脚油烫伤了。长时间没有回到忠县,车主对道路已有些不熟悉,为了不耽搁自己孩子就诊,在黄金场口遇到在巡逻的民警时遂立即上前寻求帮助。民警知道情况紧急,立即决定用警车护送。上午10时20许,小孩顺利抵达忠县人民医院就诊。

交巡警提醒:家长是幼儿的第一监护人,请您加强对幼儿的安全教育管理。幼儿的一日活动必须在成人的监护、陪伴下进行。外出活动时,保证孩子在家长的视线之内,不要将孩子交给非直系亲属的熟人照看。如不慎被烫伤,应立即用水清洗伤口,中和表面温度,并及时送治。

 

 

 

专栏作者
  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

新广路汇和家园社区服务中心 张斗还村村委会 平原村 大寺镇青凝侯村 瓦岗乡
红旗路元道 溪霞镇 黄羌林场石门坑工区 玉镇乡 开平市狮山水库
雄州早餐加盟电话 早餐餐饮加盟 加盟早点店 四川特色早点加盟 北京早点车加盟
早点加盟店10大品牌 早点粥加盟 广式早点加盟 上海早点加盟 哪里有早点加盟
爱心早餐加盟 早点加盟店排行榜 早餐 早点店加盟 港式早点加盟
东北早餐加盟 上海早餐加盟 早餐店 加盟 全国连锁加盟 天津早点加盟有哪些