https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

http://ckmexo.jpjyoa.com

http://mknmzg.abiraweb.com

http://a6yca6.glyphiqa.com

http://6a9uxu.gerocris.com

http://ky54x1.ichelpu.com

http://mexoqe.dsstrc.com

http://4szruv.lxsqrfms.com

http://j0lth2.magnetsh.com

http://u6h0km.louisfav.com

http://w0ktmu.hhwan.net

失道寡助 美国搞单边主义不得人心

2018-10-23 06:53:49来源:海外网
字号:
摘要:多边主义与单边主义的对峙并非从此次联大一般性辩论开始,但多国领导人共同发声抵制单边主义实属罕见。
1.80金币 党员干部怎样才能成长为多面手?该如何帮助干部提高实践应对本领?  一线成为干部成长的主场  来到龙昌村,望着高高低低的村落,余峻舟有些无处下手。

1538088873195339.jpg

特朗普在联合国大会上发表演讲 (图源:新华网)

近日,联合国大会一般性辩论拉开帷幕,100多位国家元首、政府首脑和其他高级代表将就全球共同面临的重大威胁与挑战商讨应对之策。

作为东道国,美国在联大一般性辩论中第三个发言,特朗普继2017年后再次重申“美国优先”思想。特朗普的通篇讲话贯穿着一个基本理念:美国拒绝全球主义的意识形态,也不接受全球治理。

而在之后联大一般性辩论中,多边主义、自由贸易、合作、大国责任等关键词被频频提起。法国总统马克龙认为,解决当今世界诸多危机的唯一成功的方法就是要加强多边主义;英国首相特蕾莎·梅呼吁强大和负责任的国家进行全球合作;日本首相安倍晋三称,将尽最大努力加强自由贸易体系。

多边主义与单边主义的对峙并非从此次联大一般性辩论开始,但多国领导人共同发声抵制单边主义实属罕见。世界多个重要国家在这一问题上共同表态,从一个侧面反映出单边主义在全球已经不受欢迎了。

原因有两点:从包括联合国在内的多边机制来看,联合国是多边主义合作的产物,特朗普在这样的场合大谈单边主义和美国优先是在为自己辩护,非常不合时宜,遭到多国反对也属情理之中,表明了国际社会对多边合作机制的积极态度;从时代背景看,世界方兴未艾的全球化浪潮表明,当今时代是全球化的时代,单边主义反对全球化浪潮,抛弃国际合作,只尊崇某个国家的利益,与国际大趋势相背离。

单边主义的重新抬头为世界带来了不少“灾难”。第一,由于过分强调本国需要,单边主义造成了霸权主义的盛行。由于自身的特征,单边主义常常与霸权主义相关联。美国是当今世界实力最强的国家,在如今实力下降的情况下,对单边主义的诉求更为突出。如果联合国等多边机制符合美国的心愿,美国会遵守联合国的机制,一旦这些多边机制违背了美国的意愿,美国便会抛弃这些多边机制,单打独斗,或采取联合伙伴发动战争、制裁、干预、指责、推广民主人权等措施。此外,国际系统的无政府状态和丛林法则加剧了“谁有力量谁就有发言权”的不公正现象,如今特朗普政府将单边主义推向极致,不仅对一般国家指手画脚,还对其盟友发难,在经贸、安全保障体系上推卸美国的责任,过分计较本国得失。

第二,单边主义缺乏有效协调机制,让贸易争端、伊朗核协议、朝鲜半岛、难民危机等世界性难题迟迟得不到解决。全球问题必须通过全球视角加以解决,全球治理讲究多边,尤其强调主要大国通过协调、协商和合作,共同解决世界性议题。随着通讯技术和交通设施的发展,全球化带来的全球化问题很容易蔓延至每个国家。如今毒品问题、难民危机、气候变化等全球性问题日益复杂,单靠一个国家难以有效应对危机并防卫本国的安全。单边主义造成了国际性问题的紧张、震荡和冲击,全球治理从而难以完成,国际机制难以稳固,全球安全难以维护。

面对国际性难题,我们应该保持清醒的头脑,明白国家利益与国际利益并不冲突,国与国之间的合作是非零和和共赢的。中国自始至终站在多边主义一边,一方面,在理念上,通过构建人类命运共同体与他国合作,共享中国发展成果,实现共赢;另一方面,在实际举措上,中国对内实行改革开放,对外坚持在联合国的框架下与他国协商,在解决全球性问题的过程中发挥应有作用,抵制单边主义,积极参与全球治理。

(袁征,中国社会科学院美国研究所美国外交室主任、研究员)

中国论坛网 刘思悦/整理

本文系版权作品,未经授权严禁转载。海外视野,中国立场,登陆人民日报海外版官网——海外网或“海客”客户端,领先一步获取权威资讯

责编:刘思悦、牛宁

  • 路过

新闻热图

海外网评

文娱看点

国家频道精选

新闻排行

虹桥路番禺路 孤山口村 西芦垡村 化工路 辕门口街道
马道头乡 白洞街道 南石道街 苍江村 山岩乡
书店加盟 春光早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟费 爱心早餐加盟 新尚早餐加盟
中式早点快餐加盟 清真早点加盟 清真早餐加盟 哪家早点加盟好 早餐豆浆加盟
全国招商加盟 我想加盟早点 知名早餐加盟 绿色早餐加盟 加盟包子
陕西早点加盟 早餐加盟店 早餐免费加盟 上海早餐加盟 上海早点加盟