https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

http://nmdvjm.319fbg.com

http://z8xwob.focuswz.com

http://xlrmem.taskuler.com

http://x5q9kc.raczpain.com

http://vyv6ip.aksgk.com

http://y5hsby.cherrychao.com

http://6dlx5a.kidsphp.com

http://0n1vog.appsti.com

http://lobg6j.tongweiedu.com

http://65etbj.ningyujun.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 国内 >>  正文

广东“佰亿猫”P2P网贷平台主要犯罪嫌疑人落网

发稿时间:2018-10-23 09:16:00 来源: 中国青年网综合
1.95神龙合击   1月11日,中国气象局离退休干部春节联欢会在气象会堂举行,中国气象局老领导及离退休干部职工欢聚一堂,共迎新春佳节。

广东首名P2P爆雷潮外逃人员归案 佰亿猫嫌犯落网

现场照片

  深圳市公安局经济犯罪侦查局消息,“佰亿猫”P2P网贷平台主要犯罪嫌疑人于8月23日晚回国投案。

广东首名P2P爆雷潮外逃人员归案 佰亿猫嫌犯落网

广东首名P2P爆雷潮外逃人员归案 佰亿猫嫌犯落网

  2018-10-23,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。

  经侦查发现,深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪,该公司幕后老板之一何某(男,47岁,上海人)于7月16日出逃境外。

  为此,深圳市公安局经济犯罪侦查局立即会同罗湖分局等单位成立联合专案组,抽调精干警力开展专案侦查及追逃追赃工作。在公安部、省公安厅的统一指挥下联合专案组强力展开境外追逃工作,挤压外逃人员何某的生存空间。迫于强大压力,何某于8月23日晚回国投案。

  8月23日,国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》,并适用于境外在逃经济犯罪嫌疑人。根据公告,从2018-10-23至12月31日,自动投案如实供述自己罪行,可以依法从轻或者减轻处罚。其中,有效挽回被害单位、被害人经济损失,积极退赃的,可以减轻处罚;犯罪较轻的,可以免除处罚。

  在此,深圳经侦郑重敦促P2P网货平台在逃境外犯罪嫌疑人,要认清形势,珍惜机会,尽快投案自首,争取从宽处理,在公告期限内拒不投案自首的,公安机关将依法从严惩处。面对在逃境外经济犯罪嫌疑人,深圳经侦秉持“天涯海角、虽远必追”的信念,坚決将其绳之以法,坚决捍卫法律尊严,坚决维护人民利益!

责任编辑:海竹
 
版权声明: 凡本网文章下标注有版权声明的均为中国青年网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得使用。违者本网将依法追究法律责任。如需授权,点击
  
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
柯岩街道 桧溪乡 王串场彩环里栋 高家营 西关环岛
官圩镇 田头村 东关居委会 三槐路街道 辰纬路平云里
清美早餐加盟 包子早点加盟 品牌早餐店加盟 早餐面馆加盟 早餐连锁 加盟
大华早点怎么加盟 早餐豆浆加盟 养生早餐加盟 动漫加盟 美式早餐加盟
早点加盟商 北京特色早点加盟 早点加盟多少钱 早餐免费加盟 北京早点
早餐加盟哪家好 早饭加盟 杨国福麻辣烫加盟费 北京早点加盟 油条早餐加盟