https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

http://o23ibm.cdndt.net

http://uk4cbb.sthghrh.com

http://voxmvo.biandre.com

http://1rsbcd.7dips.com

http://hxq7oh.tgltour.com

http://vc8on0.vectortea.com

http://brs2ql.2688touzi.com

http://d5ve50.focuswz.com

http://a2c51w.zghaibin.com

http://lktf30.divenzie.com

“男朋友”打死失足女,牵出组织强迫卖淫团伙案

2018-10-23 13:50 南国早报
迷失传奇私服 地块三面环绕超高绿化隔离带,西侧为通惠河灌渠,南侧紧邻亦庄湿地公园和亦庄滨河森林公园,自然生态,惬意宜居,形成内外双园的天然氧吧、城市...

  (原标题:“男朋友”打死失足女,牵出组织强迫卖淫团伙案 )

 9月9日,玉林市纪律检查委员会通报了玉林市环西派出所原所长吴冬林一案。通报中称,吴冬林在担任玉林市公安局环西派出所所长期间,为社会人员迟国君、陈飞在辖区内某宾馆强迫、组织、控制妇女从事卖淫活动提供保护,从中收受贿赂。

 记者调查了解到,通报中提到的迟国君和陈飞,在组织强迫卖淫活动过程中,为控制手底下多名失足妇女,经常对她们进行威胁、殴打,下手狠毒、手段残忍。2017年5月,迟国君将失足妇女小雨(化名)殴打致死,其违法行为才浮出水面。

男子逼迫女子卖淫:用啤酒瓶插下体 每天至少接3单

▲网络图片

 近日,玉林市中级人民法院对迟国君一案不公开开庭审理,涉案9名被告人出庭受审。南国早报记者多方调查,揭开该案的惊心内幕。

 事发:失足女被殴打致死

 据了解,被告人迟国君出生于1985年,曾因强奸罪于2018-10-23被扶绥县人民法院判处有期徒刑四年,2018-10-23刑满释放。

 2016年7月至2017年5月期间,迟国君和一名叫陈飞的男子共同筹资,租下玉林市玉州区大北路一宾馆的6至7楼,成立一间名为“御龙会所”的保健店。该店表面上是提供沐足、按摩推拿服务,实际上则强迫和控制了十多名失足妇女从事卖淫活动。

 失足妇女小雨在御龙会所工作时,与常客陈某某日渐相熟,后来时常偷偷外出与他私会。2018-10-23晚10时,迟国君跟踪发现小雨与陈某某偷情,便将小雨抓回到玉州区宏扬路北区一出租房内,将她暴打至昏厥。

 发觉小雨情况不对后,迟国君将她送到玉林市第一人民医院急诊中心,之后便离开。5月24日上午9时,小雨经抢救无效死亡。

 鉴定:全身多处损伤出血

 2018-10-23早上,张朝洪(化名)突然接到玉林市第一人民医院的来电,称他的女儿小雨生命垂危,目前在抢救中。

 接到电话的张朝洪心生疑窦:“我女儿不是跟着男朋友在广州打工吗?怎么会在玉林,而且存在生命危险?”

 但电话中的语气不像是在开玩笑。挂电话后,忐忑不安的张朝洪给兄弟姐妹打去电话,告知了这个消息。随后,张家人纷纷从各处赶往医院,并得知了小雨死亡的噩耗。

 医护人员随后将张家人领到太平间。

 “一走进太平间,小雨的遗体就躺在里面。她只穿着内裤和文胸,全身几乎都是淤青,脸颊凹陷,脸上也有几处伤口。”见到此景,没有任何心理准备的张家人,顿时泣不成声。

 经法医鉴定,小雨是被他人使用钝器打击身体多处部位,造成大面积皮下组织损伤出血,最终导致创伤性、失血性休克死亡。

 过后,张家人从警方口中了解到,小雨是被人活活打死的,而嫌疑犯正是其交往多年的“男朋友”——迟国君。

 出事后不久,迟国君的亲友曾拿着一张存折来找张朝洪,希望能将此事私了。但张朝洪一口回绝:“有什么法庭上说。”

 回溯:“男朋友”曾大献殷勤

 那么,小雨和迟国君又是什么关系呢?事情要从6年前说起。2012年,在玉林市一所重点高中读高二的小雨,忽然提出退学。

 小雨出生于1994年,家在玉林市福绵区成均镇一个偏远的村子。在乡亲们眼里,小雨长得讨人喜欢,脑子聪慧,又考上了重点高中,肯定能考上大学,走出大山。没想到,她却在高二下学期退学了。

 张朝洪从小雨同学口中打听到,事发前,小雨曾从学校失联一段时间,是被迟国君带走了,“不久,女儿带着迟国君回了家,说是自己的男朋友。她也不想读书了,要跟他去广东打工。”张家人极力反对、轮番劝说,但最终拗不过小雨。

 同村的小婷是小雨多年的闺蜜。据小婷回忆,2012年小雨曾表达了厌学的情绪,恰巧那个时候认识了迟国君,“听她说,是同学介绍认识的。当时,迟国君买了一部手机送给她,所以她觉得迟国君对自己很好。他们认识还不到两个月,她就跟我说,要跟迟国君去广东打工”。

 “他们两个说是去广东开超市,小雨负责坐台收银。实际上是逼迫小雨去做‘那种事情’。”小雨的姑姑张朝琴(化名)介绍,出事后张家人才知道,迟国君在2014年就把小雨带回了玉林,但一直瞒着他们,“肯定是怕我们去看她”。

 多年来,为了避免张家人的怀疑,迟国君的“后勤工作”做得很到位。“逢年过节,他就往小雨家送烟送酒。”张朝琴说,有一年,迟国君还带着小雨的父母到西安旅游,费用全包。

 这种时不时的献殷勤,让小雨父母放心不少。“有时候,迟国君的妈妈也跟着来,就像平常走亲戚一样。小雨从来不说工作上的事,所以我们也看不出有什么问题。”张朝琴说。

 邻居周大婶曾提醒过小雨的父亲张朝洪:“(迟国君)看面相不像正经人,最好还是让小雨离他远点。”但张朝洪当时没有听进去,反而觉得周大婶是因为“眼红”。

 调查:完不成任务要挨打

 实际上,迟国君和小雨的交往一直另有所图。

 2012年,迟国君带着小雨等多名女子,来到广州从事组织、强迫卖淫活动。2014年东莞扫黄之后,迟国君的组织转移到玉林、梧州等地,活动于酒店、宾馆之间。2016年7月,他们成立御龙会所。迟国君手底下的失足妇女,大多数来自乡下农村,家里经济情况不佳。记者联系上其中一名梁姓失足女,对方拒绝采访,只是简单回应称:“我是被逼的,没办法。”

 据警方调查,为达到对小雨等失足妇女的控制,迟国君经常以公开裸照、杀死其父母、炸掉其房屋等方式来威胁、恐吓甚至殴打她们。小雨被殴打致死后,警方调查发现,其他失足妇女均有不同程度的伤情。

 一名知情人士介绍,在日常的经营过程中,迟国君会定下任务,“要求每人每天至少接3单生意,完不成就要挨打。电线、皮带、竹竿、棒球棍等,都是他施暴的工具,有时候还用电击。更恶劣的是,会用啤酒瓶插入失足妇女的阴道。通常他还会把打人视频上传到微信群,起到杀鸡儆猴的作用,恐吓其他人就范。”该知情人士称,失足女被打伤后,都不敢去医院医治,常常是抹点药了事。“有些伤得严重的,就在床上躺几个月熬过去”。

 据了解,迟国君会给手底下的失足妇女买手机以联系生意,但会装上特殊软件限制她们对外的联系并跟踪定位。2018-10-23晚,迟国君就是通过手机定位找到了小雨。

 深挖:家族经营浸染多年

 迟国君的违法犯罪活动浮出水面后,其背后的犯罪团伙、家族背景也被逐渐揭开:迟国君犯罪集团大多数成员,也是其家庭成员,包括他的舅舅、堂弟、表妹等。

 据了解,在这个犯罪集团体系里面,迟国君负责会所日常经营管理;合伙人陈飞负责公关、保障该卖淫场所不被查禁或其他团伙闹事干扰;舅舅林昭明负责带失足女给嫖客挑选和招待嫖客;表妹莫丹妮负责收银、记账,以及通知失足女起钟、催钟、到钟等。

 2018-10-23~19日,玉林市中级人民法院对迟国君一案进行不公开开庭审理。据了解,迟国君一案有9名被告人,涉嫌组织卖淫罪、强迫卖淫罪、协助组织卖淫罪、故意伤害罪、窝藏罪、帮助毁灭证据罪等6项罪名。

 南国早报记者联系玉林市人民检察院和玉林市中级人民法院,但两者均表示不方便接受采访。一名参与庭审的人士透露,庭审结束当天,玉林市人民检察院出庭支持公诉,建议法院依法判处被告人迟国君死刑。

责编:秦璐敏
分享:

推荐阅读

桑植 铁井栏口 国营中捷农场虚拟乡 屯寨 对外交通包括基础设施名
食品市场 长白街道 鹿楼镇 苑府 嘉陵道咸阳北里
天津早点加盟车 安徽早餐加盟 五芳斋早餐加盟 早点项目加盟 山东早点加盟
投资加盟店 中式早点加盟 连锁店加盟 早点快餐加盟店 四川早点加盟
早餐 加盟 早餐小吃店加盟 早点加盟培训 传统早餐店加盟 湖北早餐加盟
黑龙江早餐加盟 早餐的加盟 流动早餐加盟 早餐粥加盟 正宗早点加盟