https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

http://2djcka.etregis.com

http://zgwmoh.drexpo.cn

http://xdbg73.trhsrsrth.com

http://ipwiov.fmzddz.com

http://kvkxfb.jsrszm.com

http://ekclpg.ifsti.com

http://hn2eli.cnyslp.cc

http://dkcpsi.2agarage.com

http://q795hc.yuquanled.com

http://pphqso.far4cars.com

新华网 正文
王毅在中国驻多米尼加使馆揭牌仪式上的致辞
2018-10-23 13:47:37 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

 新华社圣多明各9月21日电? 国务委员兼外交部长王毅21日在圣多明各同多米尼加外长巴尔加斯共同为中国驻多米尼加使馆揭牌并致辞。致辞全文如下:

王毅在中国驻多米尼加使馆揭牌仪式上的致辞

(2018-10-23,圣多明各)

尊敬的巴尔加斯外长,

尊敬的费尔南德斯前总统、梅希亚前总统,

尊敬的卡马乔众议长、各位部长、各位议员,

女士们、先生们、亲爱的同胞们:

 大家上午好!

 刚才,我和巴尔加斯外长共同为中华人民共和国驻多米尼加大使馆揭牌。这是一个历史性时刻,中多关系从此翻开新的一页,迎来广阔和光明的发展前景。同时,这也是一个激动人心的时刻。经过双方的共同努力,中多建交终于梦想成真。此时此刻,我要向亲手推开中多建交大门的梅迪纳总统致敬!向巴尔加斯外长以及所有为中多建交付出过心血、作出过贡献的多米尼加各界朋友致敬!你们的功绩将永载中多关系的史册。

 中国和多米尼加相距遥远,但中国有句古诗:“相知无远近,万里尚为邻”。这句流传了一千多年的诗句,恰恰表达了我们此刻的心情。早在上个世纪五、六十年代,新中国成立不久,我们就相互关注、相互了解和相互支持。在多米尼加维护国家主权和民族尊严的历史进程中,中国人民的选择是,同多米尼加人民站在一起!

 上世纪90年代,中多互设了贸易发展办事处。双方人员往来不断增多,各领域交流合作日益密切。经过20多年交往,多米尼加已成为中国在加勒比地区的最大贸易伙伴,中国快速增长的经济、不断扩大的市场为多米尼加人民带来了实实在在利益,为中多建交汇聚起澎湃向前的能量,最终推动两国关系实现了历史性突破。

 中多建交短短4个月以来,双方合作厚积薄发,迸发出前所未有的热情。不到1个月,多方就派出由十个部门联合组成的代表团访华,首次进行各领域的全面对接,形成开展互利合作的路线图。不到2个月,中方宣布将多米尼加列为中国公民组团出境旅游目的地国,两国取得首个早期收获。3个月后,两国实现互派大使,13亿多人口的大国,在多米尼加有了正式的代表。4个月后,中国重要企业、金融机构、地方团组纷至沓来,在这里广交朋友,广结善缘。这一可喜的局面充分说明,中多建交是人心所向,大势所趋;也充分表明,两国建交虽晚,但只要我们都拿出只争朝夕的干劲,秉持开拓进取的精神,两国关系就完全可以加速推进、后来居上。接下来,我们要继续加紧工作,争取年年都有时间表,月月都有任务单,一件事接着一件事办,用我们的实际行动为中多关系长远发展打下牢固基础,用丰硕的合作成果证明多米尼加的这一选择是完全符合多米尼加国家和人民长远利益的正确决断。

 借此机会,我还要向在多米尼加的华侨华人讲几句话。你们在多米尼加辛勤耕耘,为当地经济社会发展发挥了积极作用,也是增进中多友好的重要纽带。中多建交有你们的一份功劳,谢谢你们!希望你们在多米尼加生活越来越幸福,事业越来越兴旺,也期待你们为增进中多相互了解与友谊作出更大贡献。在未来的日子里,中国使馆就是你们的家,使馆工作人员就是你们的亲人。中国驻多使馆将随时听取你们的心声和诉求,为你们做好服务,为你们排忧解难。

 最后,让我们共同祝愿中多友谊地久天长!中多合作蒸蒸日上!让我们一起撸起袖子加油干,不断开创中多关系的美好未来!

 谢谢大家!

 ·多米尼加总统梅迪纳会见王毅

 ·王毅出席中国驻多米尼加使馆揭牌仪式

?

+1
【纠错】 责任编辑: 刘琼
相关新闻
 • 多米尼加总统梅迪纳会见王毅
  梅迪纳请王毅转达对习近平主席的亲切问候。梅迪纳表示,多米尼加早就应当同中国建交,因为这才是跟上时代潮流,站在历史正确的一边,完全符合多米尼加国家和人民的利益。
  2018-10-23 11:34:24
新闻评论
加载更多
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
秋茶飘香大瑶山
秋茶飘香大瑶山
云南广南:金秋田野稻谷丰收
云南广南:金秋田野稻谷丰收
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕

?
010020030300000000000000011101171123470222
小吕乡 新疆制药厂 辽宁海城市西柳镇 半壁店礼花厂 射中村
福大新区东门 塔洋镇 光裕里 西利见 河东街道
全福早餐加盟 美味早餐加盟 早点加盟排行榜 放心早点加盟 哪家早点加盟好
早餐小吃店加盟 小投资加盟店 河南早餐加盟 早点加盟店有哪些l 放心早点加盟
全球加盟网 早点项目加盟 天津早点加盟有哪些 河南早点加盟 江西早点加盟
北京早餐加盟 四川早点加盟 酒店加盟 众望早餐加盟 早餐粥加盟