https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

http://1zbphp.molokai50.com

http://o0buc0.cliczic.com

http://vtm10v.synhorn.com

http://yljdbn.whylg.com

http://0aidco.jyzpsh.com

http://lomiw5.ynieb.com

http://mkspcf.dnfsfkfw.com

http://hkwgtr.metertube.com

http://6aswe5.cnyslp.cc

http://ywnivt.ywetong.com

凤凰资讯出品

彭丽媛在联合国大会上讲话 呼吁关注这件事

新开奇迹发布网 文章来源:《新京报》评论作者:金凯3月22日晚,韩国首尔中央地方法院认为韩国前总统李明博受贿贪污罪成立,正式签发逮捕令。

2018-10-23 22:39:32 中国网

原标题:彭丽媛在联合国大会上发表视频讲话,呼吁大家关注这件事!    

26日,“第73届联合国大会防治结核病问题高级别会议”在纽约举行。国家主席习近平夫人、“世界卫生组织结核病和艾滋病防治亲善大使”彭丽媛应邀作为抗击结核病杰出人士代表在会议开幕式上发表视频讲话。

彭丽媛和现场参会者分享了担任世界卫生组织结核病和艾滋病防治亲善大使和中国结核病防治形象大使十多年来的经历和感受,介绍了中国结核病防治工作人员和义务宣传员们扎根基层、默默无闻、无私奉献的感人事迹。

一起来看视频:

彭丽媛强调,正是由于中国政府和社会各界的关爱和重视,包括70万志愿者的热心参与,中国结核病防治工作近年来快速发展,广大患者正获得更加及时有效的诊断和治疗,结核病防治在一些地区正成为脱贫攻坚工作的一项重要内容,结核病患者发现率和治愈率不断提高,发病率和死亡率持续下降,很多人因此重获新生。中国全民结核病防治知识知晓率达到了75%以上。

彭丽媛表示,在各国政府、国际组织、非政府组织、专家和志愿者共同努力下,全球结核病防治工作取得了重要成就,但人类在防治结核病方面仍面临严峻挑战。世界卫生组织已通过《遏制结核病战略》,各国应携起手来,为改变千百万受结核病影响的人们的生活、为终结结核病流行竭尽全力。

会议由本届联大主席埃斯皮诺萨主持,通过了《关于防治结核病问题的政治宣言》。

联合国常务副秘书长阿明娜、世界卫生组织总干事谭德塞和各国高级别代表等出席会议。

与会嘉宾表示,彭丽媛的视频讲话令人印象深刻。他们还高度赞赏中国在防治结核病方面所取得的成绩以及对全球防治结核病事业的支持和贡献。

       世卫组织结核病司司长特雷莎·卡萨艾娃:作为世卫组织结核病和艾滋病防治亲善大使及中国国家主席夫人,彭丽媛所做的工作,提高了人们的防治意识,激励着人们对病患进行治疗,树立了很好的榜样。

       全球遏制结核病伙伴关系执行主任卢奇卡·迪图:我非常了解她(彭丽媛)在视频中所提到的(工作),我也知道中国所作出的努力,我想对中国说,感谢你们对全球防治结核病事业的支持。

       世卫组织传染病事务助理总干事任明辉:未来我们非常希望中国能够成为在2030年之前消除结核,将结核病控制在低水平的一个领先国家,继续作出更多的努力,也为全球作贡献。

(来源:央视新闻 中国日报)

责编:唐艺赫 PN085

新时代,新方位,新使命。

进入频道首页

凤凰网官方微信号

想看新闻热点、敏感事件、
独家分析?扫这里

推荐阅读

  • 新时代新气象
  • 暖新闻
  • 在人间
  • 图片特刊
  • 大鱼漫画
  • 新闻联播必读
草墙湾 伯利兹 三板桥街道 大中农场 石狮市饮服公司
洞井 上窑 崇望乡 绳匠胡同 达家沟镇
早餐系列 全国连锁加盟 灯饰加盟 早餐连锁店 早点加盟好项目
连锁店加盟 早餐馅饼加盟 早餐加盟哪家好 加盟早点 北京早点摊加盟
流动早餐加盟 北京早点小吃培训加盟 特许加盟 早点小吃加盟网 早餐粥车
早点面条加盟 雄州早餐怎么加盟 上海早点 早餐加盟项目 早餐馅饼加盟