https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

http://znusvt.aotuwei.com

http://lfwqib.hubmao.com

http://rv5d5h.vectortea.com

http://h01cp0.gyaec.com

http://kx1pmz.eheeyf.com

http://5oqhp7.szmxwk.com

http://es5fna.rqyyt.com

http://j1mlzb.fslehong.com

http://9eqqdw.sxdszx.com

http://52wp10.jljgjx.cn

您所在位置:首页  >  要闻 > 正文

小米新零售再次引领时代潮流 正式发布3.0版新形象

2018-10-23 15:28 来源:南宁新闻网 作者:综合
新开传奇私服 2010年,刘真来到中科院神经科学研究所读硕士,两年后便跟随导师开展体细胞克隆猴这一世界级难度的项目。

 作为新零售标杆的小米之家最近又在搞事情,9月19日,小米集团销售与服务部在成都东郊记忆召开了“海纳百川,合作共赢” 新零售招标大会,吸引全国各地通讯连锁零售企业、各地通讯零售龙头骨干、商业地产的高层领导超过400人踊跃参与。

 此次小米集团新零售招标大会上宣布,将在全国开放小米零售体系,让社会各界人士参与新零售建设,并且将于今年年底前全面覆盖优质商圈。经小米集团研究梳理,推荐了全国优质商圈近200多个,目前各界合作商已确认入驻近半。2017年年中,小米董事长兼CEO雷军曾经宣布将3年开1000家店,现在时间过去2/3,目前情况如何? 招商大会上传出消息,到今年10月1日小米之家会突破500家,截至2018年年底,小米之家将开到700家店,另外小米授权店将突破2000家。

 小米新零售为什么能迅猛开业遍地开花? 让我们一起回顾一下小米之家的发展历程:

 2018-10-23,小米之家北京世贸天阶店开业,象征着致力于打造新零售的小米公司吹响了进军顶级商圈的号角。

 2018-10-23,全球首个小米之家旗舰店落户深圳万象天地,这是小米新零售探索之路上的新里程碑。旗舰店面积约600平米,上下两层,全新的视觉设计加上黑科技荟萃的体验交互展示了小米在探索新零售道路上的不断突破。不少业内大佬都纷至沓来观摩这家店,其中就有松下全球CEO津贺一宏,华为终端董事长余承东,三星董事李在镕。

 2018-10-23,小米之家落户上海东方明珠,第一次进军世界级城市地标商圈,标志着在新零售探索路上又一次突破。小米之家的入驻,给这个上海地标增添了更多活力和科技感。

 2018-10-23,小米之家进驻深圳宝安机场T3航站楼,把店开到流量通道处,通过进驻机场、车站等高流量区域,让更多人能更直观的感受到小米产品为出行生活带来的便利,让小米产品潜移默化到更丰富的生活出行场景中。

 2018-10-23,小米之家第二家旗舰店落户南京景枫KINGMO,这是迄今为止面积最大、品类最全的小米之家,整体结构空间全无梁柱,浑然天成,显示出了小米之家的国际化范儿。大比例的小米有品专区,使“小米有品”一个线上的精品电商平台通过小米之家走到线下,提供更直观的“有品”产品体验的机会。

 2018-10-23开北京通州万达开业,小米之家店面形象再升级,正式进入3.0时代——

 如何高效地呈现产品给顾客,又能保持视觉上的整洁规则感?如何让科技产品有温度地和生活关联?如何让顾客对层出不穷的新生活科技产品乐此不彼?

 首先,小米之家研发并规模使用了“格子墙”,这种通天连地的把产品展示在格子墙里的做法很巧妙,既展示了产品的丰富,又像一个个符号化的图腾装饰,让空间规划化繁为简的零售研发很快受到友商的关注和纷纷效仿,再次引流潮流。

 其次,更层次化的在有限的店面空间内设置各种丰富的生活场景,并且大小场景穿插,有氛围也有细节,既让顾客感受到家的熟悉,又有探索生活细节的小确幸。

 最后,有品产品开始渗透至门店的各个场景和角落,将科技与生活完美结合,让更多年轻的消费群体在购物过程中体会到淘宝的乐趣,同时也感受到科技生活的无穷魅力。

 不断迭代,不断突破自我,用互联网思维做高效的零售,“开一家火一家”的小米新零售,制胜法宝归根结底还是那句小米使命: 始终坚持做“感动人心、价格厚道”的好产品,让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。

 一边小米新零售“正青春”,一边小米8青春版发布了。小米8青春版手机相比旗舰机有更潮流的外观和设计,1399元起的售价几乎是主流厂商相同配置手机价格的一半,厚道的价格,符合年轻人对手机的向往。这个价格再次展现了小米的价值观,是小米对“小米模式”的自信,更是小米创新商业模式,改造传统零售的决心。相比渠道的层层加价,真材实料的价格厚道终究会更得人心。

 今年的10月1日,第三家小米之家旗舰店即将落户武汉楚河汉街,正青春的小米新零售仍然将不断探索,让我们一起拭目以待。

编辑:罗宁


扫一扫关注南宁新闻网官方微信

扫描小程序看更多新闻
伯阳镇 虎背口 百万庄中街 杨芳林乡 上海奉贤区泰日镇
金星村 茶段 仙桃 埔仔村 合市镇
早餐加盟项目 北京早点加盟 早餐馅饼加盟 陕西早点加盟 舒心早餐加盟
卖早点加盟 早点加盟好项目 加盟早点店 加盟早点店 放心早点加盟
雄州早餐加盟电话 早餐行业加盟 早点来加盟 早餐店 加盟 江西早点加盟
天津早点加盟 早点小吃店加盟 黑龙江早餐加盟 小投资加盟店 早餐粥车加盟