https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

http://j5515z.trhsrsrth.com

http://gph0kr.sdkzz.com

http://xpx6co.tjhc022.com

http://r5f5vn.photowc.com

http://0h6nkh.jianadaren.com

http://65ofn5.obesipatia.com

http://6jw1zm.appsti.com

http://tgimjw.0731ysh.cn

http://bkxvjw.zjntur.com

http://udqkhj.cdlinghang.com

中国青年网

新闻

首页 >> 国内 >> 正文

人民日报海外版谈莫迪访华:龙象共舞应对百年变局

发稿时间:2018-10-23 06:46:00 来源: 人民日报海外版

 龙象共舞应对百年变局(环球热点)

世界上两个最大的发展中国家走到一起,会产生怎样的“化学反应”?

 4月27日,国家主席习近平在武汉会见来华进行非正式会晤的印度总理莫迪,并共同参观湖北省博物馆精品文物展。据悉,双方将围绕当今世界百年未有之大变局进行战略沟通。

 筹备已久,聚焦全球议题

 从中国西安和印度古吉拉特邦的“家乡外交”,到如今武汉东湖之畔的非正式会晤,中印两国领导人又一次共同吸引全球闪烁的镁光灯。

 在4月27日的会见中,习近平指出,我们两个伟大的国家开展伟大的合作,能够产生世界影响。希望我同总理先生在这里的会晤能够掀开中印关系新篇章。

 “中印关系改善的气息飘荡在空气中。”《亚洲时报》刊发社论称。

 对于这次两国领导人非正式会晤,外媒纷纷感叹不同寻常。

 《日本经济新闻》称,中国领导人不在北京而特意前往地方城市迎接外国领导人,这种情况除了国际会议之外非常少见。对于印度总理莫迪而言,从2017年9月前往厦门参加金砖国家领导人会晤,到如今赴武汉进行中印领导人非正式会晤,再到今年6月将去青岛出席上海合作组织峰会,一年之内三访中国,频率之高,引人关注。

 “此次两国领导人非正式会晤并非心血来潮,临时起意。”北京大学南亚研究中心主任姜景奎在接受本报记者采访时分析称,中印两国作为全球两大发展中国家以及两个人口大国,同时也是世界第二大、第六大经济体,其影响是世界性的。“双方都认为应该成为一种全球性伙伴,相互协商、处理地区乃至全球性问题。”

 莫迪在参观精品文物展时也表示,我们要增进相互理解,发挥两国智慧,携手应对全球性问题和挑战。

 放下嫌隙,力挺多边主义

 作为一山之隔的邻居,中印两国一度因为洞朗对峙关系趋冷。不过,敏锐的舆论发现,双边关系正在迎来和煦春风。

 “两国关系是此次会晤最重要的议题。”姜景奎认为,此次会晤将是两国寻求新交流模式的机会,中印寻求超越边境问题发展更加成熟的关系,并且尝试找到政治、经济和地区合作的新领域。

 在印度《第一邮报》看来,中印接触的动力显而易见。两国都期待利用贸易和商业活动作为管控战略分歧的支点,实现关系正常化。

 数据显示,2017年,中印双边贸易总额达844亿美元,创历史新高,中国继续保持印度最大贸易伙伴。美国有线电视新闻网报道称,改善脆弱的经济关系是此次重启双边关系的重要一环。

 清华大学国际关系研究院教授李莉认为,2017年发生的洞朗对峙促使印度开始反思处理对华关系应该更加理性。近期,在印度国内,与中国发展关系、维护中印和平稳定实际对印度更加有利的声音再次强大起来。

 与此同时,国际局势的变化进一步加快两国走近的步伐。如《印度斯坦时报》发表社论所言,全球舞台上的一系列事态发展促使中印两国考虑扩大合作的可能性。

 其中,美国挥动的贸易保护主义大棒,让中印两国尤其意识到共同维护多边主义的紧迫性。于印度而言,美国的保护主义意味着其对美服务贸易恐怕难逃冲击,特朗普政府充满不确定性的对外政策则让其意识到寻求一个靠谱合作伙伴的重要性。

 俄新社指出,促使莫迪向中国迈出这一步的原因在于,新德里跟北京一样,不喜欢贸易战,尤其是在经济增长起步之时。这只会令中印两国失去发展的前景与机会。《印度教徒报》也指出,印度和中国都是多极世界的捍卫者,特朗普发起的贸易战为中印新的双边关系构建基础。

 对两国而言,在全球事务上的更密切合作意味着更大利益。

 共识清晰,合作开创未来

 中印趋于协调的步伐背后是日渐清晰的共识。

 “一方面,两国都需要和平发展,中印之间的边界问题应和平解决;另一方面,两国都感受到自身对地区乃至全球的责任和义务,两国的发展是对全球2/5人口的贡献,影响整个世界的和平与稳定。”姜景奎指出,基于这些共识,中印两国可以站在更为高瞻远瞩的立场,积极有效地管控摩擦和冲突。

 印度曼尼帕大学地缘政治系主任那拉帕特认为,中印两国领导人有一个共识,即中印需要合作,让21世纪成为亚洲的世纪。

 未来,不难预见,中印之间的“亲密往来”还将继续。《印度斯坦时报》指出,日益增加的接触可以帮助中印为解决更具争议的问题和消除两国关系中的刺激因素奠定基础。这次会晤应被视为彻底重启中印这对重要关系的第一步。

 中印1+1不仅等于2,更等于11。两个超过10亿人口规模的发展中大国若能用信任代替猜忌,以对话管控分歧,靠合作开创未来,产生的“化学反应”无疑令人期待。

 “如果中印之间能够建立持续的、积极的合作关系,那么两个国家在国际舞台的发言权会越来越大,目前一极独大的国际格局也将有所改善。从长远来看,两国在维护对自身、对地区乃至对全球都有利的原则方面,作用将更为突出。”姜景奎说。

 印度国防部长西塔拉曼在此前访问中国时也曾表示,作为两个正在开展现代化建设的发展中大国,中印关系超越双边层面,对整个地区和全球都有重要影响。“两国领导人已达成一项共识,即在全球充斥不确定性的时期,中印关系能够成为一个稳定因素,我们绝不能让我们的分歧变成争端。”

 1954年,在中印达成和平共处五项原则之后,时任印度总理尼赫鲁曾经到访武汉。64年之后,这座中国中部第一大城市再次迎来具有里程碑意义的“龙象之会”,而世界也将再次见证“龙象共舞”的美妙盛景。

责任编辑:张曈
加载更多新闻

中国互联网举报中心 Youth.cn. 请发送qnb至10658000 订阅手机青年报

共青团中央主办 共青团中央网络影视中心承办 版权所有:中国青年网
信息网络传播视听节目许可证0105108号 京|ICP备11020872号-17 京公网安备110105007246
罗家沟 六合屯东胡同 八七路东段 石屏县 拐头山
香山公园东门 江格斯乡 右北大街社区 榴花街道 霍邱
四川特色早点加盟 粗粮早餐加盟 中式早餐店加盟 早餐加盟开店 山东早点加盟
早点加盟车 包子早点加盟 北方早餐加盟 众望早餐加盟 特色早餐
包子早点加盟 早点连锁加盟 特色早餐店加盟 全国招商加盟 正宗早点加盟
早餐餐饮加盟 早餐项目加盟 大福来早点加盟 健康早餐店加盟 早点餐饮加盟