https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

http://a8lzqm.torrecj40.com

http://ou39n4.027scpf.com

http://q2gnqf.scdxl.com

http://w99ywr.yyesl.com

http://dgw4oq.gasmholic.com

http://l7t5ub.junkzappa.com

http://hdaz2h.gyaec.com

http://ttkwav.majalive.com

http://rupghf.quxieren.com

http://txowbt.toteach.cn

 

业务合作:13613485505

监督热线:0351-4113866

业务邮箱:sxxwwnc@163.com

首  页聚焦三农 精准扶贫 科普讲堂 农  机 致富经 农林水利 乡企农工 乡村服务 美丽乡村 农产电商

党建引领促发展 魅力王郭展新颜

——记长治市长子县宋村乡王郭村党支部

时间:2018-10-23 17:20 来源:山西新闻网农村频道

首页 > 农村频道 > 聚焦三农
分享到: 评论:

      长治市长子县宋村乡王郭村距离长子县城7.5公里,交通便利,地平水浅。全村辖六个村民小组,1571余人,党员45名,其中女党员7名。近年来,该村党支部立足村情,创新措施,配强班子,找准路子,不断提升支部班子自身建设和服务水平。2017年被评为长子县先进基层党组织。

       一、 抓班子带队伍,夯实战斗堡垒。长子县宋村乡王郭村党支部对标先进,以建设一流基层党组织为目标,把班子建设放在首位,强化村班子成员和村级后备干部、村组干部的管理,积极推行村党支部书记周一至周五坐班、其他班子成员周六周日值班制度,做到“门常开、人常在、事常办”。同时,对村干部实行目标管理,细化责任,明确分工,村组干部自我加压,主动学习政策法规,带头发展产业,切实发挥了村党支部的“领头雁”作用。

       二、 重培训严管理,提升服务能力。一年来,长子县宋村乡王郭村党支部通过规范开展“三会一课”“党员主题日”等党内组织生活,结合县农业技术培训,开展党员集中学习培训20多场次,培训党员群众300多人次,提高了党员的宗旨意识和服务群众的能力。把优秀党员、致富能人等根据各自特长,培养确定为民情信息员、事务代办员、矛盾调解员,定期开展民情恳谈、民主协商议事、村民事务党员代办等活动,充分发挥了党员联系群众、服务群众的“纽带”作用,激发了党支部和党员服务动力。2017年,王郭村党支部公开承诺维修下水管道,更换新水泵,修建田间路3公里等事项,年底全部得到了兑现,得到了党员群众的一致好评。

       三、 强设施夯基础,解决实际困难。长子县宋村乡王郭村党支部紧紧抓住美丽乡村建设的契机,在翻新改造党建场所的基础上,配套改扩建文化广场1处,安装节能景观灯12盏,并对广场进行了绿化,为群众开展文化娱乐活动创造了有利条件。2018年以来,王郭村通过“一事一议”硬化建设小巷道,现已硬化巷道面积8000平方米,有效解决了群众“出行难”问题。

  在王郭村党支部的带领下,该村支村两委干部精诚团结,奋发有为,干群关系和谐,形成了干事创业的良好氛围,各项工作取得了显著成绩。今后,王郭村党支部将进一步在服务形式和内容上不断创新和改进,以村民的需求为出发点,不断提高为村民服务的本领,努力把王郭村建设成为安定、祥和、文明的美丽乡村。(王学飞)

(责任编辑:贾乔刚)

相关链接

聚焦三农
精准扶贫
乡村服务
美丽乡村

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


杨德胜嘎查 振兴中路街道 南仪阁村 大荒乡 天津路口
高坑镇 乌拉盖牧场 黄旗堡镇 杨浦体育场 老冢镇
书店加盟 粗粮早餐加盟 早餐豆浆加盟 早餐加盟网 健康早餐加盟
四川早点加盟 早餐工程加盟 早点小吃加盟连锁 油条早餐加盟 饮料店加盟
早餐店加盟哪家好 早点加盟店10大品牌 汤包加盟 早点项目加盟 早点快餐加盟店
五芳斋早餐加盟 口口香早点加盟 早点加盟店排行榜 众望早餐加盟 酒店加盟