https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

http://cbr5k1.iphacts.com

http://92f40s.mirgene.com

http://49iyli.bamiad.com

http://9rdatg.molokai50.com

http://nlod14.hzltjz.com

http://445qkw.ynieb.com

http://rvwn9z.0731ysh.cn

http://5gymfv.lxsqrfms.com

http://hgchbm.jyzzlm.com

http://gplh9y.typaint.com

央视新闻客户端

央视新闻客户端点击或扫描下载

图片军事人物经济评论

文在寅和金正恩在吃冷面 这位韩国经济界大佬却在忙这个

新闻+来源:央视网 2018-10-23 19:27 A-A+ 二维码
扫一扫 手机阅读
奇迹mu装备镶嵌 中国财政科学研究院社会发展研究中心主任杨良初表示,基础养老金能否调整和调整多少,要视政府财政状况而定,建议调整频率慢一点,调整幅度根据物价与工资增长率综合计算确定。

原标题:

央视网消息:2018年是注定要被记录在朝韩两国的历史簿上的一年,自金大中之后,平壤顺安国际机场时隔18年后再次迎来韩国总统的专机。9月18日上午,文在寅抵达平壤,开始了为期3天的访朝之旅。

面对此次韩国总统的到访,朝鲜方面显示出了最大的诚意:朝鲜最高领导人金正恩亲自到机场迎接,与文在寅拥抱致意。朝鲜核心高层悉数到场:朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南,劳动党中央副委员长崔龙海,以及金正恩的胞妹、朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正。

19日中午,第二场朝韩首脑会谈结束后,金正恩邀请韩国总统文在寅夫妇和韩方随行人员,前往平壤大同江边的玉流馆用餐。虽然具体菜单没有公布,但现场拍摄的画面里,出现了这家餐馆的代表菜——平壤冷面。

韩国电视画面截图:桌子上摆的正是平壤冷面

韩国电视画面截图:桌子上摆的正是平壤冷面

韩国电视画面截图

韩国电视画面截图

根据韩国官方公布的消息,随同文在寅总统一起抵达平壤的还有来自韩国政界、商界、学界、文化界的共计66人的代表团,值得一提的是,韩政府此次特别邀请了韩国四大集团负责人随行,包括三星电子副会长李在镕、现代汽车集团副会长金容焕、SK集团董事长崔泰源和LG集团会长具光谟。

朝韩领导人平壤会晤另一重点是韩朝经济合作,美国有线电视新闻网(CNN)指出,文在寅8月提出一项雄心勃勃的计划,旨在提升和对接两国经济,让韩国与亚洲大陆建起陆路通道,从而开启利润丰厚的潜在贸易和基础设施连接;这些计划最终可能使三星和韩国其他大型家族企业受益。也有学者认为,韩国主动将财阀掌门人带到朝鲜,这可能是韩国资本进入平壤的良好开端。所以,尽管我们无法得知韩国代表团一行在玉流馆进餐时的具体排位,但是从现有的电视画面中大概可以看出,韩国四大集团负责人坐在了离文在寅不远的位置。

红圈中的人便是三星电子副会长李在镕

红圈中的人便是三星电子副会长李在镕

另外,从有限的电视画面中,可以看到一个非常有趣的画面:当这道享誉朝韩的名菜——平壤冷面端上餐桌的时候,几乎所有的人都在大快朵颐,只有SK集团董事长崔泰源忙着拿出手中的照相机,放到胸前,对着餐桌在拍些什么,估计这位韩国经济界的巨头也对这道平壤冷面爱不释手,想让它永久的保留在自己的记忆中。而让人奇怪的是,在智能手机使用如此发达的时代,这位韩国的经济大佬却弃手机不用,而随身携带数码相机?这是因为朝鲜方面一直对手机有着严格的管控,按照朝鲜海关的要求,是不允许外国人携带手机入境,要求出境前寄存手机。

SK集团董事长崔泰源(左)和三星电子副会长李在镕(右)

SK集团董事长崔泰源(左)和三星电子副会长李在镕(右)

外媒评论认为,文在寅带着李在镕等商界领袖访朝,进一步显示出韩国政府与最大公司集团之间的关系正在解冻。

扫一扫
央视影音客户端
央视影音客户端
扫一扫
央视新闻客户端
央视新闻客户端
扫一扫
央视财经客户端
央视财经客户端
扫一扫
熊猫频道客户端
熊猫频道客户端
  • 央视新闻
  • 央视财经
  • 央视军事
  • 社会与法
  • 央视农业
扫一扫
扫一扫,用手机继续阅读!
央视网新闻移动端
央视新闻客户端iPhone
央视新闻移动看!
CBox移动客户端
下载到桌面,观看更方便!
860010-1102010100
1 1 1
团结府桥何 水曲柳镇 古苑村 天通东苑三区西门 古勒鲁克乡
孙庄镇 董家村村 石狮市永宁永梅路 东翠路口 石佛镇
早餐粥店加盟 安徽早点加盟 早点加盟连锁店 安徽早餐加盟 早点店加盟
加盟早点店 加盟 早点 早餐连锁 加盟 早餐粥车 书店加盟
中式早餐店加盟 首钢早餐加盟 早餐亭加盟 早餐店加盟 特许加盟
早点加盟品牌 娘家早餐加盟 早点加盟排行榜 早餐连锁 加盟 我想加盟早点