https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

http://1ughzs.scro11.com

http://m1tgor.hy123.net

http://knq0qi.songtancun.com

http://dqtx20.top-medis.com

http://xfs6y0.hzspln.com

http://m7l1wk.mirgene.com

http://kckm0u.jsrszm.com

http://sfngj0.mpgdzs.com

http://hkncam.1532hz.com

http://mz05pc.mscnc.net

您的位置:环球网>国内新闻>中国热点>正文

广东财政支出增幅现下滑趋势 政府减支过紧日子

2018-10-23 22:18 中国新闻网 我有话说 字号:TT
传奇sf 随时随地用手机预订当天行程也成为趋势,越来越多人享受自由随性的旅行。

  中新网广州7月11日电 (刘烨)广东财政预算支出同比增幅正呈现下降趋势,记者11日从广东省财政厅获悉,6月份该省地方公共财政预算支出完成629.59亿元人民币,同比下降2.63%,这是自今年2月份以来,广东地方公共财政预算支出首次出现同比下滑。

  广东省财政厅公布的数据显示,6月份该省地方公共财政预算收入完成566.34亿元人民币,同比增长14.04%,增幅创下半年来新高。相比之下,上月广东地方公共财政预算支出仅完成629.59亿元人民币,同比下降2.63%,记者了解到,自2月份以来这一增幅已呈现出下滑趋势。

  刚刚在广州闭幕的广东省政府财税工作汇报会指出,受宏观经济形势特别是经济下行压力加大影响,广东上半年财税增收与预期目标相比存在一定差距,但运行中呈现出缓中有升的态势。广东省省长朱小丹在该次汇报会上指出,当前要把保障公共财政民生支出摆在首位,要厉行节约,实行最严格的支出控制,党政机关要带头压减行政支出,过“紧日子”,坚决控制临时新增开支,严格执行公务接待标准,省下钱来保民生。

  记者了解到,目前广州41个政府机构已公开了本部门2010年“三公”经费支出情况以接受公众监督,而根据广东省政府近日出台的《关于促进稳增长调结构惠民生工作的若干意见》,广东要严格控制“三公”经费,继续实行“五个零增长”,并从今年7月1日起对省直行政事业单位公用经费按全年额5%压支。

  此外,广东省财政厅公布的数据也显示,1-6月份广东地方公共财政预算支出累计完成2858.94亿元人民币,占财政支出比重最大的民生支出得到有力保障,广东省政府确定的十件民生实事进展顺利。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

分享到:

点此查看新闻表情排行榜请选择您浏览此新闻时的心情

浙江平阳县腾蛟镇 于桥乡 平安胡同 茶庵子 石狮市老干部活动中心
龟湖镇 息冢乡 贾坝乡 应家山 李亲顾
天津早餐加盟 哪家早点加盟好 早饭加盟 上海早点加盟 港式早点加盟
早餐店 加盟 早点加盟连锁店 早餐加盟开店 早餐加盟品牌 春光早餐加盟
杨国福麻辣烫加盟费 早点夜宵加盟 雄州早餐加盟电话 雄州早餐加盟 早餐小吃店加盟
早点快餐店加盟 早餐早点店加盟 清真早点加盟 早点豆浆加盟 江苏早点加盟