https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

http://m4a6sk.biandre.com

http://bdajhe.hhwan.net

http://pne1yb.ningyujun.com

http://10chv1.fsl-wa.com

http://sgxz5b.nasuyu.com

http://6ob5il.synhorn.com

http://tvwtre.gonelsteve.com

http://10r5zh.mscnc.net

http://qoffme.rqyyt.com

http://da7kmj.heartpeas.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 国际 >>  正文

引各方批评!见完普京 特朗普“引爆”美国政坛

发稿时间:2018-10-23 07:37:18 来源:新华网 中国青年网
1.80金币 统计表明,2017年美国对中贸易逆差亿美元,占美国贸易赤字总额的66%,中美贸易摩擦在所难免。

 “丢人”“耻辱”“软弱”……美国总统唐纳德·特朗普16日与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京首次正式会晤“引爆”美国政坛。

 【对头怒怼】

 仅两人的翻译在场,特朗普和普京闭门会晤超过2小时。在会晤结束后的联合记者会上,特朗普否定美方情报部门的结论而支持普京的说法,即俄罗斯方面没有秘密干扰2016年美国总统选举;把美俄关系跌至谷底归因于双方“都有错”。

 按照路透社的说法,特朗普没有顺应他在美国国内的反对者和西方盟友的呼声,就造成美俄关系恶化的任何事件当众指责俄方,“连一个贬义词都没有说”。

 特朗普受到来自民主党以及他自己所属共和党的尖锐批评。参议院民主党领袖查克·舒默说,美国历史上没有任何一名总统像特朗普那样支持美国的敌人,他与普京而不是与美国司法、国防和情报部门站在一边,是“自私、危险、软弱”的行为,“把自己(的利益)置于国家(利益)之上”。

 舒默说,就特朗普的举动,对许多美国人而言,“唯一可能的解释”是,他有“把柄”在俄方手中。

 众议院民主党领袖南希·佩洛西持相同观点,说特朗普在普京面前表现“软弱”,“证明俄方握有总统个人、财务或政治方面的某些东西”。

 普京在记者会上否认特朗普数年前以商人身份访俄时,俄方情报部门搜集他的“黑材料”。

 共和党内,不少议员同样向特朗普发难。特朗普的党内对头、资深参议员约翰·麦凯恩评价道,“这是记忆中美国总统最丢人的表现之一”,这次会晤是“悲剧性错误”。

 参议员本·萨斯说,特朗普把美俄关系恶化归咎于双方、而不是俄方单方责任,是“奇谈怪论,完全错误”;参议员杰夫·弗莱克在“推特”网站写道:“我从来没有想到,有一天会看到美国总统与俄罗斯总统一起站在台上并把俄罗斯的入侵怪到美国头上。这是耻辱。”

 【“盟友”不满】

 一些被视为特朗普支持者的共和党人对他的表现提出异议,只是语气相对缓和。

 前众议院议长纽特·金里奇说,特朗普犯下就任总统以来“最严重错误”,“必须立即予以纠正”;参议员林赛·格雷厄姆说,特朗普错过了当面向俄方就“干扰”选举追责的机会,“会被俄方视为软弱的信号并引发更多问题”。

 一些共和党人没有直接批评特朗普,但坚决支持美国情报部门的结论。

 众议院议长保罗·瑞安发表声明,说俄方“无疑”干扰了2016年美国总统选举,“这不仅是美国情报部门、也是众议院情报委员会的结论”。他提醒特朗普:“必须明白,俄罗斯不是我们的盟友。”

 参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔对媒体简短发表看法,说“完全相信我们情报部门的评估结果”。

 【“等同叛国”】

 特朗普的言论震动美国情报部门,多名前任高官出面反驳。

 中央情报局前局长约翰·布伦南出言犀利,在推特上指认特朗普“超越了重罪门槛”,“不啻于叛国”。

 前国家情报总监詹姆斯·克拉珀告诉美国有线电视新闻网,特朗普“当着全世界的面(向普京)投降”,他的言论“非常、非常令人不安”。

 因为调查“通俄”和“邮件门”触怒特朗普而遭解职的联邦调查局前局长詹姆斯·科米试图把特朗普描绘为“叛国者”,说特朗普在外国土地上与普京站在一起,“拒绝支持他的祖国”,“爱国者们应挺身而出,反对这名总统的所作所为”。

 就连现任情报官员也站出来反对特朗普的言论。国家情报总监丹·科茨发表声明,说情报部门对俄方“干扰”选举的判断“一贯明确”,“今后将继续提供不加修饰、客观的情报”,用以保障国家安全。

 【应“向前走”】

 面对一片反对和批评声,特朗普16日离开芬兰后在总统专机上发布“推特”留言,试图“灭火”。

 特朗普重申,他对美国情报部门信心满满,“但我同时认识到,为了构建更光明的未来,我们不能只往后看。作为世界上两个最大的核国家,我们(美国和俄罗斯)必须向前走”。

 特朗普同一天接受美国福克斯新闻频道专访,说美方“通俄”调查阻碍美俄关系发展,如同“打入一个楔子”。

 普京同一天接受这家媒体采访,认定俄美关系遭到美方内部政治斗争“绑架”。

 美国政界对美俄首脑会晤并非完全持负面看法。共和党籍参议员兰德·保罗说,美国情报部门“充斥心怀偏见的人”,“就这一点,我绝对支持总统”。他认为,美国应该与对手保持外交渠道畅通。(惠晓霜)(新华社专特稿)

原标题:引各方批评!见完普京 特朗普“引爆”美国政坛
责任编辑:杨青山
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
阜通西大街西口 海子角村 营前镇 罗林 宝塔桥街道
森荣乡 丹达乡 思进 高李 苇子峡乡
北京早餐加盟 早餐行业加盟 早餐加盟哪家好 早点来早餐加盟 中式早点加盟
小吃早点加盟 早餐饮品加盟 早点夜宵加盟 早餐加盟排行榜 早点面条加盟
早点加盟店10大品牌 早点夜宵加盟 包子早点加盟 我想加盟早点 早点面条加盟
雄州早餐怎么加盟 早餐粥车加盟 上海早餐加盟 早餐早点店加盟 早点来加盟店