https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

http://v8knq6.cdm-fs.com

http://dge0hu.0731ysh.cn

http://filzmp.scro11.com

http://fx4mpd.yuquanled.com

http://sknn6f.dtgbtyh.com

http://log5dg.ynieb.com

http://m1lnas.tipparna.com

http://pxai1r.jandatours.com

http://xpmg6e.nrg-fx.com

http://rehrz5.shuttergut.com

轻则警告,重则伤残|去泰国需注意的5件事!

2018-10-23 14:22:56来源:Ai泰国邦
字号:
奇迹mu装备镶嵌 超级外援来了,一个冬天白练了大连万达在春节过后入主俱乐部,他们还给球队带来了三名超级外援,卡拉斯科、盖坦、冯特,每个人都身价不菲。

每年,小编都会不止一次地发布一些安全方面的提醒,但是一般都局限于:涉水安全、交通安全、防抢防盗、携带烟酒、电子烟等方面。想必在这些方面,大家都已经很谨慎了吧!

不过随着社会的发展和变化,有一些新的事件不断发生,我们这次就为大家提醒一些新的禁止事项或者注意。千万别犯类似的错误,或作出类似的举动,以免遭到不必要的麻烦。

【1】别带月饼去泰国,会被禁止!

中秋节到了,月饼买了不少吧!国庆节也快到了,去泰国旅游时带点月饼当零食?或者给泰国的朋友们带些月饼尝尝家乡的味道?如果有此行为,请停止!根据海关透露,为了防范疫病输入,世界上不同国家和地区对月饼入境有严格要求。其中泰国位列34个明令禁止收寄和携带月饼入境的国家。

近期出入境通关时,陆续有不少游客因携带月饼而遭遇“卡壳”。其中肉松馅月饼和蛋黄月饼每年被海关部门拦下的最多。依据相关规定,含有肉类、蛋成分的月饼,存在携带禽流感、口蹄疫及其他检疫性疫病传播的风险,是禁止携带、邮寄入境的。

【2】别去泰国喂鸽子,会被罚款!

泰国由于生态环境相对较好,境内有大批的流浪或野生动物鸟禽存活,这些动物在某些方面应该给泰国带来了困扰,比如鸽子。由于长期疏于管制,泰国各府地区的鸽子数量持续增长,名胜古迹、佛教寺庙和居民房舍洒满了鸽子的粪便,严重影响市容市貌,并给带来不少困扰。

泰国将陆续在全市公园内安装警示牌,禁止市民和游客喂食鸽子。政府强调私自喂食鸽子违反卫生条例等相关法律,将面临监禁3年、罚款25000铢的处罚,如果违反维护国家卫生整洁条例,则罚款不超过2000铢。禁止喂食不仅可以有效控制鸽群数量,还能防止疾病传播。

【3】别去泰国喂猴子,会被警告!

除了鸽子繁殖泛滥以外,甲米府的猴子也成了一大隐患。尤其是甲米府的著名景点虎窟寺,更是重灾区。寺庙不得不贴出泰中英3语“请勿喂食”的警示牌,提醒游客不要喂食野猴,以防游客遭猴子伤害,因为当有大量游客进寺庙喂食猴子时,会引来大量食蟹猕猴在寺庙争抢游客的食物。如果游客随意喂猴子,将会受到寺庙或景区的警告。

但随着大量游客的涌入,猴子的数量也逐渐增多,有时为了翻找食品,连寺庙周边的商店也被乱翻一通,导致很多商品遭到破坏。环境与自然资源办事处官员表示,甲米府是面临猴群数量增多难题的12个府治之一。政府将采取一系列措施解决猴患,包括禁止游客喂食猴子,禁止商贩卖猴食,以及制定将猴群流放孤岛的方案等。

【4】别去泰国做鱼疗,会被感染!

泰国的生态鱼疗早已成为游泰游客的一项十分受欢迎的体验项目,但近日却爆出一名澳洲女游客在体验鱼疗项目后感染细菌截掉脚趾的事件。她是来自澳大利亚珀斯的29岁女性。几年前,Victoria在泰国度假,体验了一种在泰国非常流行的鱼疗项目。这次的鱼疗,让Victoria的大脚趾被感染,一种只在泰国的水中出生的虫子,进入到她之前的手术伤口中。

针对此事,在泰国拥有上百家连锁鱼疗店的Bangkok Dr.Fishspa99老板明确指出,自己开办的鱼疗店绝对安全且有卫生保障,呼吁卫生部门要求该名女游客详细说清事件详情。该老板透露,澳洲女游客称因鱼疗时脚部感染细菌而致脚趾被截只是单方面表述,事情过去几年,现在才爆出来,这样的事情实在是令人匪夷所思、难以置信。

【5】别去泰国惹人妖,会被暴揍!

人妖是泰国特色的产物,很多人都对其非常好奇,但是这并不代表着在泰国可以对人妖为所欲为。这不,就有两位韩国男子因为对人妖不敬而遭到了暴揍。近几天,在泰国芭提雅市,两位韩国男子喝醉酒后邀约芭提雅沙滩上认识的妙龄美女回酒店,准备发生性关系前才发现该美女不是真的女性,而是一名人妖。

两韩国男子觉得自己被欺骗而大为光火,当即与该人妖小姐发生争执,并开始动手想要打人。不过意想不到的是,该人妖小姐姐战力不俗,在自己腿部受伤的情况下,仍然把其中一位韩国男子头部打到挂彩,事后双方被送往芭提雅医院进行治疗。韩国男子在芭提雅的遭遇一时成为游客们的谈资。

责编:何洁

  • 路过

新闻热图

海外网评

文娱看点

国家频道精选

新闻排行

九成宫镇 芦源林场 城后万家 苏伊士 郝庄乡
新发地桥北 津塘路二桥建新东里 赵丹 嘉峪关市市辖区 库尔勒市
大福来早点加盟 安徽早点加盟 湖南特色早点加盟 早点车加盟 陕西早点加盟
早餐加盟什么好 早点加盟哪家好 卖早餐加盟 娘家早点车怎么加盟 早点加盟好项目
早点加盟排行榜 早点包子加盟 江苏早餐加盟 早点连锁加盟 中式早餐店加盟
安徽早点加盟 广式早点加盟 早点粥加盟 天津早餐加盟 清真早餐加盟